Partij voor de Dieren wil dat gemeen­telijk college bezwaar aantekent tegen vossen­jacht


20 maart 2020

De Groningse fractie van de Partij voor de

Dieren wil dat het college van burgemeester en wethouders officieel

bezwaar maakt tegen de nieuwe ontheffing op de vossenjacht. Deze

onthefffing maakt het mogelijk dat jagers nu ook ’s nachts vossen

doodschieten met behulp van lichtbakken, in de periode waarin moervossen

drachtig zijn en welpjes zogen. De partij noemt de jacht op vossen

barbaars, zinloos en bovendien een bedreiging van de openbare orde en

veiligheid en maant daarom het college middels schriftelijke vragen tot

actie. Daarnaast is de partij van mening dat de huidige corona crisis,

de meest recente zoönose uitbraak, opnieuw de noodzaak aantoont van een

kritische reflectie op onze omgang met dieren.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede: “De lichtbakken zijn vreselijk! De

vossen worden daarmee verblind en vervolgens op lafhartige wijze door

jagers eenvoudige afgeschoten.” In de ontheffing staat vermeld dat

jagers moeten zoeken naar jonge welpjes die moederloos achterblijven, om

deze vervolgens ook te doden. “Het is van een verbijsterende

barbaarsheid. Als het college deze trofeejacht toestaat in haar gemeente

en geen bezwaar gaat aantekenen, dan kan de term “diervriendelijke

gemeente” uit het collegeakkoord voor altijd naar de prullenbak worden

verwezen”, aldus de Wrede. Het college kan tot en met 18 april bezwaar

maken. Bij de nachtelijke jacht op vossen met lichtbakken, is in Drenthe

in 2012 nog een 71-jarige man overleden die zijn hond uitliet.

Alhoewel de ontheffing is verleend in het kader van ‘beheer’ en

‘weidevogelbescherming’, noemt de Wrede de jacht op vossen een vorm van

trofeejacht, te vergelijken met de jacht op leeuwen en olifanten: “Tot

voor kort was de vos onze grootste predator. Het dood schieten van een

vos geldt bij jagers als een stuk stoerder dan het doden van een gans of

een houtduif. Ze krijgen er een kick van.”

De vos is al een landelijk vrijgestelde soort, dat wil zeggen dat deze

onbeperkt mag worden gedood. Vorig jaar zijn minstens 19 vossen gedood

in de gemeente Groningen en in 2018 749 in de hele provincie. De

vossenjacht ligt al lang onder vuur, omdat nooit wetenschappelijk is

aangetoond dat het aantal vossen afneemt door de jacht. In Luxemburg is

het doodschieten van vossen al jaren verboden en de populatie neemt hier

niet toe, zoals ecologen al voorspelden: vossen zijn territoriale

dieren. De Wrede wijst verder op wetenschappelijk onderzoek dat

suggereert dat in gebieden met veel vossen het risico op Lyme afneemt.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: afschot op Eelde is immoreel

Groningen, 21 februari 2020 – De Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen is ontzet over de ontheffing die de provinc...

Lees verder

Opinie: Groningen surveillancestad!?

Het is bewonderenswaardig dat de gemeente in 2025 de bevoorrading van de binnenstad emissievrij wil maken, maar de plaatsing ...

Lees verder