Partij voor de Dieren betwist kringloop karakter pluim­vee­be­drijf Woltersum


25 juni 2019

Partij voor de Dieren betwist kringloop karakter pluimveebedrijf Woltersum

Groningen, 25 juni 2019 – De Partij voor de Dieren stelt opnieuw vragen aan het college van de gemeente Groningen over de pluimveehouderij in Woltersum, die wil uitbreiden van 38.000 naar 58.000 kippen. In tegenstelling tot wat het college beweert in eerdere beantwoording, is het bedrijf volgens de Partij voor de Dieren geen voorbeeld van kringloop landbouw. Daarnaast heeft de partij meerdere vraagtekens bij de vergunningaanvraag.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, wijst op het wekelijkse vrachtverkeer van en naar het bedrijf. “Hoeveel voer en mest mag je aan- en afvoeren om nog te kunnen spreken van een circulair systeem? Wij vragen ons af welke definitie van kringlooplandbouw dit college hanteert.” Ook wijst de Wrede op het feit dat buurtbewoners nooit kippen zien op de 15 hectare grond waarover de boer op dit moment moet beschikken om te kunnen spreken van Freiland kippen.

Daarnaast blijkt een deel van de nog in gebruik te nemen percelen bij het kadaster bekend te staan als akkerbouw en niet in bezit te zijn van de pluimveehouder. Hierdoor blijft het onduidelijk of de kippen na de uitbreiding (58000 stuks) zullen beschikken over de benodigde 23 hectare aan vrije uitloop. De Wrede vraagt zich ook af of het geoorloofd is bij dit systeem dat kippen een wei delen met andere dieren. Ook roept zij de gemeente op om bij een aanvraag voor een uitbreiding of een nieuwvestiging ook de situatie ter plekke te beoordelen. “Wanneer het welzijn van veel dieren op het spel staat, kan dit niet alleen vanachter een bureau.” aldus de partij.

Daarnaast wil de partij weten of de recente uitspraak van de Raad van State inzake de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) nog gevolgen voor de aanvraag heeft. Het is mogelijk dat bedrijven die voorheen alleen een vormvrije m.e.r. aanmeldnotitie hoefden aan te leveren, zoals de pluimveehouder in Woltersum, nu alsnog een herbeoordeling krijgen.

Lees de schriftelijke vragen hier!


Gerelateerd nieuws

Big Grunn is watching you; Partij voor de Dieren maant tot voorzichtigheid bij gebruik van data

Groningen, 17 juni 2019 – De Partij voor de Dieren in de raad van Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebru...

Lees verder

Partij voor de Dieren hekelt ontheffingsaanvraag verjagen roeken door gemeente

De Partij voor de Dieren is onaangenaam verrast door de plannen van het college om de roeken in Ten Boer weg te jagen en ...

Lees verder