Partij voor de Dieren blij dat duiven mogen blijven leven


4 november 2020

Groningen, 3 november 2020 - De Partij voor de Dieren is opgelucht dat
de duivensoap aan de Parkweg een goed einde heeft gekregen. De duiven
mogen blijven, want naar aanleiding van alle commotie, hebben de aanvragers van de ontheffing op de wet Natuurbescherming aangegeven dat ze de aanvraag intrekken.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de
gemeenteraad van Groningen, is blij met de overwinning. "Dieren moeten
gewoon ook ergens wonen. En dat ze soms dingen doen die wij mensen niet fijn vinden, geeft ons nog niet niet het morele recht om ze te vangen of te doden. Bovendien was verplaatsen ook niet zinvol: de vrijgekomen plek zou zijn ingenomen door andere duiven." De Partij voor de Dieren had vragen over de door de provincie Groningen verleende ontheffing aan de gemeente gesteld, omdat de gemeentelijke milieudienst een en ander zou uitvoeren en omdat de gemeente een paar jaar geleden heeft aangegeven geen duiven meer te willen vergassen, waar in de verleende ontheffing wel sprake van was.

De gemeente gaf inderdaad aan niet in te stemmen met de verleende
ontheffing en de duiven alleen te willen verplaatsen. Een gesprek tussen
de provincie en de gemeente hierover heeft niets opgeleverd. Gelukkig
zijn de aanvragers ondertussen tot inkeer gekomen en worden de duiven
niet dakloos, zo vlak voor het invallen van de winter.Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil vingers niet branden aan afvaloven Omrin

Groningen, 28 oktober 2020 - De partij voor de Dieren stelt grote vraagtekens bij het voorgenomen besluit van het college o...

Lees verder

Gemeente wil dat pensioenfonds ABP stopt met fossiele beleggingen

Naar aanleiding van de door raadslid Terence van Zoelen en fractiemedewerker Bart Hekkema opgestelde schriftelijke vragen sch...

Lees verder