Gemeente wil dat pensi­oen­fonds ABP stopt met fossiele beleg­gingen


5 november 2020

Naar aanleiding van de door raadslid Terence van Zoelen en fractiemedewerker Bart Hekkema opgestelde schriftelijke vragen schrijft de gemeente een brief naar APB met het dringende verzoek om versneld een einde te maken aan de fossiele beleggingen van het pensioenfonds. Het college schrijft:

"Wij kunnen ons vinden in het verzoek uit vraag 5 van Partij voor de Dieren. Wij zullen ABP daarom een brief sturen, met het dringende verzoek:
- Het aandeel in ‘fossiele’ beleggingen zo snel mogelijk te reduceren, zodanig dat dit niet leidt tot daling van het rendement en / of
tot stijging van de pensioenpremies voor de medewerkers, en met oog voor de veranderingen die ABP reeds in gang heeft
gezet.
- De suggestie meegevend dat duurzaamheid breder gezien kan worden dan alleen CO2-reductie.
- Dat wij het aanmoedigen wanneer ABP zich in haar visie in wil zetten om verder te gaan dan het hebben van een portefeuille die in lijn is
met het Akkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord. Gemeente Groningen richt zich op CO2-neutraliteit in 2035. Wij
sporen ABP met klem aan zich hierbij aan te sluiten, en ook hogere ambities te stellen dan zoals nu, gericht op 2050."

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren blij dat duiven mogen blijven leven

Groningen, 3 november 2020 - De Partij voor de Dieren is opgelucht dat de duivensoap aan de Parkweg een goed einde heeft gekr...

Lees verder

Onze successen tijdens het begrotingsdebat!

Onze Motie 'Bessen rooien in plaats van reebokken' is aangenomen! Het college gaat bij de Stadsparkvisie onderzoeken of een ...

Lees verder