Partij voor de Dieren en Groen­Links: “College, begin met het einde van land­bouwgif nu dat kan!”


25 november 2021

Groningen, 25 november 2021 – De Partij voor de Dieren en GroenLinks

willen glyfosaat uitbannen uit de gemeente Groningen. Een recente

juridische uitspraak heeft het mogelijk gemaakt om in pachtcontracten op

te nemen dat er niet met glyfosaat gewerkt mag worden en daarom hebben

de Partij voor de Dieren en GroenLinks middels schriftelijke vragen aan

het college gevraagd om dit in onze gemeente te realiseren.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft

al eerder vragen gesteld over het gebruik van glyfosaat aan het college.

“Het college antwoordde toen dat ze gingen kijken of er bij verkoop van

gemeentelijke gronden een clausule kon worden opgenomen in het contract

waarmee toekomstig gebruik van landbouwgif werd verboden. We willen nu

wel eens weten wat daaruit is gekomen”.


Hans Sietsma, raadslid van GroenLinks, vindt dat het college eraan moet

werken dat het gebruik van landbouwgif niet alleen op de eigen gronden,

maar ook op die van particulieren zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.

“Ik wil dat het college zoekt naar manieren om samen met agrarische

partners in een meerjarenplan te zoeken naar alternatieven voor

bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld in het kader van de voedselvisie”.


Beide fracties spreken al langer met elkaar over de wenselijkheid van

het uitbannen van landbouwgif. De Wrede en Sietsma zijn blij met de

uitspraak van de Centrale Grondkamer over het gebruik van

bestrijdingsmiddelen op pachtgronden. De provincie Brabant mag volgens

deze uitspraak in samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant in

nieuwe pachtovereenkomsten opnemen dat het gebruik van glyfosaat wordt

verboden.


De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben al langere tijd grote

zorgen om het gebruik van landbouwgif. Zo worden stoffen onafhankelijk

van elkaar getest, maar weet men helemaal niet wat de stapeling ervan

doet voor mensen of milieu. Daarnaast gaf ook het RIVM recentelijk aan

dat meer onderzoek naar de gevolgen van landbouwgif wenselijk is, omdat

er sterke aanwijzingen bestaan voor een verband met hersenziekten.


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren boos over bestrijdingspromo paardenbloem

Groningen, 27 oktober 2021 – De Partij voor de Dieren is geschrokken van een gemeentelijk persbericht waarin een tip wordt g...

Lees verder

Raad onvolledig ingelicht over alternatieven Suikerzijde; "radiostilte richting raad en pers"

Groningen, 15 december 2021 - De Partij voor de Dieren wil middels schriftelijke vragen afdwingen dat het college van B en W ...

Lees verder