Raad onvol­ledig ingelicht over alter­na­tieven Suiker­zijde; "radio­stilte richting raad en pers"


16 december 2021

Groningen, 15 december 2021 - De Partij voor de Dieren wil middels schriftelijke vragen afdwingen dat het college van B en W openheid van zaken geeft over de situatie rondom de Suikerunie en de alternatieven voor natuurcompensatie. Uit notulen van overleg met natuurorganisaties blijkt dat het college heeft gekozen voor “radiostilte richting pers en raad”. Ook wil de partij weten hoe het college de contraexpertise, die afgelopen zomer is uitgevoerd, beoordeelt. In dit rapport van Ecosensys wordt aangetoond dat de plannen van het college voor natuurcompensatie ontoereikend zijn.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is geschokt over het feit dat het college zichzelf en de natuurorganisaties stilte richting raad en pers had opgelegd. “Dit betekent gewoon dat we niet volledig zijn geïnformeerd, maar misschien moet je dat in dit dossier wel uitleggen als: verkeerd voorgelicht. Want er zijn natuurlijk wel degelijk alternatieven voor de natuurcompensatie, maar dat wilde het college niet naar buiten laten komen. Is het liegen of verzwijgen? Het is in ieder geval niet best.”

Ook wil de partij weten hoe het college de contra-expertise beoordeelt. Hierin wordt gehakt gemaakt van de natuurcompensatieplannen en uiteengezet hoe de eerder uitgevoerde ecologische onderzoeken “ontoereikend en onvoldoende representatief” zijn. De Wrede wil weten hoe het harde oordeel van het onafhankelijke onderzoeksbureau Ecosensys zich verhoudt tot uitlatingen in de pers van het college waarin gesteld wordt “echt niet over de natuur op het Suikerunieterrein heen te walsen”.

“De rechter lijkt het, gezien de uitspraak op 18 november, gelukkig met ons en de natuurorganisaties eens te zijn dat de plannen van het college niet deugen. Het is waanzin dat de gemeente voor de natuurcompensatieplannen andere natuur wil opofferen”, stelt fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “Het meest succesvolle weidevogelgebied van de provincie Groningen, met jaarlijks alleen al zo’n 40 paartjes grutto’s, wat bezielt je om dat te willen vernielen?”

Kirsten de Wrede: ‘Het college heeft tot nu toe alle kritiek en zorgen van natuurorganisaties, burgers en politici over de aantasting van de natuur genegeerd en probeert gemaakte fouten uit de openbaarheid te houden.’ Ten slotte wil de partij een gedetailleerd overzicht van de meerkosten voor de planvorming en wil weten hoe de woningbouwopgave zonder aantasting van het waardevolle natuurgebied kan worden gerealiseerd.

Met de rechterlijke uitspraak is een bom gelegd onder de natuurcompensatieplannen van de gemeente, die zij moet treffen vanwege het voornemen de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek te dempen. Dit gebied heeft zich ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied voor een van de grootste aantallen broedparen geoorde futen van ons land en tal van andere diersoorten zoals de poelkikker en water- en meer vleermuis. Het dempen van de vloeivelden zou een onherstelbare aantasting zijn van dit leefgebied, terwijl niet vaststaat of de geplande natuurcompensatie afdoende is.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en GroenLinks: “College, begin met het einde van landbouwgif nu dat kan!”

Groningen, 25 november 2021 – De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen glyfosaat uitbannen uit de gemeente Groningen. ...

Lees verder

Gemeente Groningen verbiedt glyfosaat op eigen gronden

Groningen, 27 januari 2022 – De Partij voor de Dieren en Groenlinks zijn blij met het feit dat het college heeft besloten he...

Lees verder