Partij voor de Dieren en Stads­partij willen meer invloed op kapbeleid gemeente Groningen


30 januari 2020


De Partij voor de Dieren en de Stadspartij zullen morgen bij de

gemeenteraadsvergadering samen een voorstel indienen om de raad meer

zeggenschap te geven over het kappen van bomen. Fractievoorzitters

Kirsten de Wrede en Mariska Sloot willen dat het college de raad

informeert in alle gevallen waarin vijf bomen of meer gekapt zouden

moeten worden.

Volgens beide fracties is de informatievoorziening vanuit het college op

dit moment volstrekt ontoereikend. De Wrede: “Het is bijzonder dat dit

zogenaamd groene college er geen moeite mee heeft om tientallen bomen te

kappen en het ook niet nodig vindt de raad daarover te informeren.

Behalve dat je dan klaarblijkelijk niet hebt begrepen dat groen geen

luxe is, maar de basis zou moeten vormen bij ruimtelijk ontwerp, getuigt

dit ook van een gebrek aan politieke sensitiviteit. Het kappen van

bomen is een heel gevoelig onderwerp geworden”.

Nu hoeft het college de raad alleen te informeren als het gaat om kappen

in de Stedelijke Ecologische Structuur, als het gaat om monumentale

bomen of als er niet 1 op 1 gecompenseerd kan worden. Mariska Sloot

stelt dat bomen steeds belangrijker worden in onze leefomgeving. “Bomen

hebben ontzettend belangrijke functies in een stedelijke omgeving, zoals

het absorberen van fijnstof, CO² en hitte. Het kappen van bomen is een

zwaar middel, daarover dient de raad geïnformeerd te worden op een

moment dat er nog het een en ander veranderd kan worden in de

besluitvorming”.

Een en ander werd duidelijk in een actualiteitendebat dat onlangs door

beide partijen was aangevraagd. Het ging hierbij om de kap van 92 bomen

op Zernike, op basis van een raadsbesluit van mei 2018. Bij de

bespreking van dat besluit was het voor de raad niet duidelijk dat er

zoveel bomen zouden verdwijnen. De zogenaamde BEA’s, Bomen Effect

Analyses, hoeven op dit moment slechts langs college en raad te gaan als

het gaat om kappen van monumentale bomen, in de Stedelijke Ecologische

Structuur of als er niet 1 op 1 gecompenseerd kan worden. In de andere

gevallen, ook als het gaat om de kap van honderd bomen, beslist de

afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezichthouding en Handhaving).

Motie 'Aan de vruchten kent men de boom'

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: het Groninger Winterfestijn kan duurzamer

De Groningse fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat hetGroninger Winterfestijn volgend jaar een andere uitstraling di...

Lees verder

Partij voor de Dieren: voortijdige bomenkap bij Der Aa-kerk riekt naar sabotage

De Partij voor de Dieren heeft het college schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de schijnbaar voortijdige bomen...

Lees verder