Partij voor de Dieren: voor­tijdige bomenkap bij Der Aa-kerk riekt naar sabotage


7 februari 2020

De Partij voor de Dieren heeft het college schriftelijke vragen gesteld

naar aanleiding van de schijnbaar voortijdige bomenkap bij het pleintje

van de Der Aa-kerk. De kap heeft voorkomen dat Stichting Bomenridders

nog een voorlopige voorziening kon aanvragen, terwijl deze dit weekend

schriftelijk beroep indiende bij de Raad van State tegen de uitspraak

van de rechtbank over de bomenkap.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt

het een ernstige zaak. “Het lijkt erop dat de gemeente hier doelbewust

de rechtsgang heeft gesaboteerd. Er zijn instrumenten die onze

rechtsstaat ter beschikking stelt aan burgers om beroep en bezwaar aan

te tekenen tegen overheidsbesluiten. Maar daar heeft dit college

blijkbaar lak aan.”

Volgens een bericht in het Dagblad van het Noorden van afgelopen

dinsdag, stelt de gemeente dat de definitieve uitspraak van de rechtbank

in januari zo duidelijk was dat er toch niet meer aan zou worden getornd

en daarom zou een rechtsgang richting de Raad van State niet afgewacht

hoeven worden. “Idioot natuurlijk dat de gemeente denkt dergelijke

juridische inschattingen te kunnen maken”, aldus de Wrede.

De Partij voor de Dieren is altijd tegenstander geweest van de bomenkap

bij het Aa-kerkhof. Volgens de partij wordt niets en niemand ooit beter

van bomenkap, tenzij bomen een gevaar opleveren voor hun omgeving. Daar

was hier geen sprake van. De partij noemt het een achterhaalde gedachte

dat je de publieke ruimte kunt verbeteren door groen te verwijderen.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en Stadspartij willen meer invloed op kapbeleid gemeente Groningen

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij zullen morgen bij de gemeenteraadsvergadering samen een voorstel indienen om de ra...

Lees verder

Partij voor de Dieren: zorgen om biomassacentrale naast longpatiënten in Haren

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Groningen over de pas ve...

Lees verder