Partij voor de Dieren, Groen­Links, 100%Groningen, D66 en Student & Stad willen een verbod op het oplaten van ballonnen


19 april 2019

Groningen, 19 april 2019. De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren stelt samen met GroenLinks, 100% Groningen, D66 en Student & Stad schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders, waarin ze verzoeken om een oplaatverbod voor ballonnen af te kondigen. In 2013 was al een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin het college werd verzocht om hier een ontmoedigingsbeleid voor in te stellen.

Volgens Wesley Pechler, raadslid voor de Partij voor de Dieren, zijn ballonnen zeer schadelijk voor dieren, natuur en milieu. Vogels en andere dieren raken verstrikt in de linten of zien de ballonnen voor eten aan. “Ook biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen oplossing, want in de magen van vogels en andere dieren breken die niet snel genoeg af, zodat ze sterven door verhongering”, aldus Pechler.

Ondanks het gemeentelijk ontmoedigingsbeleid kunnen bedrijven, organisaties en individuen nu alsnog besluiten om ballonnen op te laten. De fracties hopen daarom dat het college een verbod op het oplaten van ballonnen in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Groningen opneemt. “Het oplaten van ballonnen past niet in het streven van de gemeente Groningen om naar een circulaire economie te gaan” aldus raadslid Martijn van der Glas van GroenLinks.

Het oplaten van ballonnen veroorzaakt niet alleen een toename van plastic zwerfvuil in de gemeente Groningen, maar ook ver daarbuiten. Volgens de Universiteit van Wageningen worden ballonnen tot wel 800 kilometer verder teruggevonden. Ook bevatten minstens 2% van de onderzochte magen van dood gevonden Noordse stormvogels ballonresten.

Lees de vragen hier!