Partij voor de Dieren in actie voor het Betonbos


29 januari 2019

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil niet dat er bomen gekapt worden op het Betonbosterrein. Ook wil de partij een volwaardig alternatief voor de huidige Betonbosbewoners als het terrein herontwikkeld wordt. Hiertoe heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het Betonbos en haar bewoners dreigen te moeten wijken voor grootschalige bouwplannen.

Tijdens de de raadscommissie Ruimte & Wonen op 4 april 2018 werd het raadsvoorstel ‘Stad aan het Water: Ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone’ gepresenteerd. Alhoewel het Betonbos aan het Eemskanaal ligt, werd het niet genoemd in het raadsvoorstel. De bewoners hebben destijds tijdens de commissievergadering ingesproken om hun zorgen hierover kenbaar te maken.

Sindsdien is de fractie van de Partij voor de Dieren meerdere keren op werkbezoek geweest bij het Betonbos. Recente ontwikkelingen lijken erop dat de grondeigenaar terugkomt op het gedoogbeleid tegenover de Betonbosbewoners, en dat deze alternatieve woonvorm moet wijken voor grootschalige bouwplannen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gang van zaken en noemt het Betonbos van grote waarde voor de gemeente Groningen. “De bewoners van Betonbos hebben de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in het verbeteren van de leefbaarheid van de noordzijde van het Eemskanaal. Waar het eerst een plek was met veel overlast van criminaliteit is het nu een creatieve broedplaats geworden. Zo geven bewoners rondleidingen aan vogelliefhebbers, organiseren zij yogalessen en tweedehandsmarkten, en voorzien zij daarnaast in oefenruimte voor bands”, aldus raadslid Wesley Pechler.

De bewoners wonen in woonwagens of yurts en leven met een kleine ecologische voetafdruk. Daarnaast wordt er niet gekapt, wat er toe heeft geleid dat ter plekke een stuk stadsnatuur is ontstaan dat een hoge mate van biodiversiteit kent. De Partij voor de Dieren vreest daarom dat toekomstige bouwplannen op het terrein er toe zullen leiden dat het soortenrijke bos zal verdwijnen en eventuele groencompensatie gering zal zijn. “Tiny forests als het Betonbos zijn van onschatbare waarde voor het dierenleven in een stedelijk gebied”, stelt Pechler. “Mochten de ontwikkelplannen doorgaan, dan is er voldoende ruimte voor woningbouw op het voorterrein zonder het bos te moeten kappen”. De Partij voor de Dieren roept het gemeentebestuur op om een intermediërende rol te spelen tussen de grondeigenaar en de Betonbosbewoners. Daarnaast vraagt de partij het college om de zoektocht naar een nieuwe, alternatieve locatie voor de woongroep van de Betonbosbewoners te faciliteren, om ze een nieuwe plek te geven in de gemeente.

Lees de schriftelijke vragen hier!