Partij voor de Dieren wil een strikter kap- en herplan­tings­beleid


6 maart 2019

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil een geharmoniseerd en strikter kap- en herplantingsbeleid in de gemeente. Hiertoe stelt de partij schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens de partij dient er bovendien meer transparantie te komen voor burgers over kap en compensatie. Uitgangspunt zou moeten worden bij ruimtelijke ingrepen dat bestaand groen gespaard blijft.

“Dat de kaalslag van de afgelopen tijd tot maatschappelijke onrust leidt, blijkt duidelijk uit berichtgeving en sociale media”, zegt fractievoorzitter Kirsten de Wrede. De partij wil weten hoeveel kapvergunningen er zijn afgegeven sinds het aannemen van de motie ‘transparant kapbeleid’ van vorig jaar mei en in welke mate er herplanting heeft plaatsgevonden. De partij is van mening dat er een strikter kap- en herplantingsbeleid moet komen om verdere kaalslag in de gemeente te voorkomen.

De Wrede wil ook weten hoe het komt dat na protest van omwonenden, soms toch blijkt dat de reden die voor de kap is aangegeven, niet zo dringend is als eerst gepresenteerd. Zij vraagt of het college hiertoe een mentaliteitsverandering op gang zou moeten brengen in de ambtelijke organisatie, waarbij behoud van bestaand groen vanzelfsprekender wordt.

In de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer waren de regels omtrent het kappen van bomen soepeler. Zo hoeft in het voormalige Ten Boer alleen een kapvergunning te worden aangevraagd als het een monumentale boom betreft en zijn in 2016 de regels in Haren nog versoepeld. De Partij voor de Dieren wil daarom dat bij de herziening van het kapbeleid de strengere kapregels van de voormalige gemeente Groningen als uitgangspunt dienen.

“Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat zij het bestaande groen en de ecologische structuur wil versterken, dat betekent dus dat in de praktijk aanzienlijk minder gekapt dient te worden” aldus de Wrede. Bomen zijn van grote waarde op het gebied van ecologie, CO² opname, klimaatbuffering en het welzijn van mensen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren in actie voor het Betonbos

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil niet dat er bomen gekapt worden op het Betonbosterrein. Oo...

Lees verder

De Partij voor de Dieren wil een geitenstop in de gemeente Groningen

De Partij voor de Dieren wil een geitenstop in de gemeente Groningen en vraagt aan de colleges van gemeente en provincie ...

Lees verder