De Partij voor de Dieren wil een geitenstop in de gemeente Groningen


7 maart 2019

De Partij voor de Dieren wil een geitenstop in

de gemeente Groningen en vraagt aan de colleges van gemeente en

provincie de daartoe benodigde stappen te zetten. De partij verzoekt het

gemeentebestuur een verzoek voor een provinciale geitenstop in te

voeren. Directe reden hiervoor is dat het provinciale college in

beantwoording van statenvragen omtrent een geitenstop, gisteren heeft

geantwoord hier op dit moment geen gehoor aan te willen geven, onder

andere omdat dergelijke verzoeken hen nog niet bereikt zouden hebben.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, wijst

op de grote gezondheidsrisico’s van geitenbedrijven. “In de afgelopen

twaalf jaar zijn bijna honderd mensen overleden als gevolg van de

Qkoorts. Daarnaast heeft het RIVM eind vorig jaar naar buiten gebracht

dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen, meer kans op

een longontsteking hebben. Daar wil je je bevolking toch niet aan

blootstellen?”

Alle provincies, behalve Zeeland, Drenthe en Groningen, hebben een

dergelijke stop afgekondigd uit bezorgdheid voor de volksgezondheid. De

Partij voor de Dieren wil een einde aan alle vormen van vee-industrie,

niet alleen om redenen van leefbaarheid en volksgezondheid, maar ook

vanwege klimaat, dierenwelzijn, biodiversiteit en de mondiale

voedselvoorziening.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil een strikter kap- en herplantingsbeleid

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil een geharmoniseerd en strikter kap- en herplantingsbeleid ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil verkeersborden van bamboe

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil een pilot met bamboe verkeersborden in Groningen. Hier hee...

Lees verder