Partij voor de Dieren: maak haast met faunap­as­sages voor otters


17 september 2019

Groningen 17 september – De Partij voor de Dieren wil dat er haast wordt gemaakt met een veilige doorsteek voor otters bij het natuurgebied de Onlanden en andere ottergebieden. Vorige week is langs de A7 voor de derde keer dit jaar een otter doodgereden. Zowel de gemeenteraadsfractie als de Statenfractie van de partij stellen vragen aan hun college, en dringen aan op versnelde aanleg van meer faunapassages.

Volgens Ankie Voerman, statenlid voor de Partij voor de Dieren, gaf de provincie twee jaar geleden al aan dat er faunapassages zouden komen onder de A7 en de A28, maar weigert het Rijk de portemonnee te trekken. “Provincie en gemeente moeten nu hun tanden laten zien bij het Rijk, of zelf middelen vrijmaken. Het is onacceptabel dat er keer op keer otters worden doodgereden. Rondtrekkende otters zijn een teken dat het goed gaat met de Groningse natuurgebieden, maar dan moeten die gebieden ook met veilige wildvoorzieningen verbonden worden. Het kan toch niet zo zijn dat het Rijk het natuurbeleid van de provincie frustreert?”

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen, wijst erop dat het college in 2017 heeft aangegeven dat er bij herhaaldelijk voorkomen van bij wet beschermde diersoorten zoals de otter, dit zal worden tegengegaan door het initiëren van nieuwe geschikte faunavoorzieningen. 'Een derde doodgereden otter dit jaar zou meer dan genoeg aanleiding moeten zijn om dit voornemen samen met de provincie en het Rijk uit te voeren”.

Het verkeer is doodsoorzaak nummer één van de onnatuurlijke sterfgevallen onder otters. De onveilige verkeerssituatie rondom de ottergebieden is een bedreiging voor de populaties in Groningen en Drenthe. Nu de otter in 2002 is geherintroduceerd, na aanvankelijk te zijn uitgestorven in Nederland, moeten overheden de verantwoordelijkheid nemen het kwetsbare dier zo goed mogelijk te beschermen aldus de Partij voor de Dieren.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en Student & Stad Vragen Opheldering over Legionella in Studentencontainers

De Groningse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en Student & Stad hebben vragen gesteld over de legionellabac...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil aandacht voor landbouwgif en spuitvrije zones

Groningen, 1 oktober 2019 - De Partij voor de Dieren wil aandacht voor de risico’s van landbouwgif voor boeren en omwonenden ...

Lees verder