Partij voor de Dieren teleur­ge­steld over nieuwe coalitie


11 december 2018

Groningen, 11 december 2018 – De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over het feit dat zij van deelname in de nieuwe Groningse coalitie is buitengesloten. Kirsten de Wrede, die de nieuwe fractievoorzitter van de partij wordt, vindt het jammer dat GroenLinks er niet voor heeft gekozen een echt groen en duurzaam college te vormen.

De Wrede: “Opnieuw blijkt dat de urgentie omtrent klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit amper wordt gevoeld door de andere partijen. Onze partij had maar wat graag in een college de leiding genomen over zaken als dierenwelzijn, duurzaamheid en natuur, maar helaas zijn wij buitengesloten. We zullen echter vanuit de oppositie alsnog die koppositie op deze onderwerpen pakken de komende jaren!”

Door de keuze voor CU, PvdA en D66 lijkt er de komende tijd niet veel te veranderen. Bij het verslag van de informateur zat in bijlage 5 het eindgesprek van de beoogde coalitie. Daarin kwamen duurzaamheid, natuur en klimaat niet aan de orde. Ook in de rest van het verslag werd hieraan slechts lippendienst bewezen.

Gerelateerd nieuws

PvdD & 100% Stellen Vragen Over Bomenkap Noord-Willemskanaal

GRONINGEN - De Groningse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en 100% Groningen hebben schriftelijke vragen ing...

Lees verder

PvdD Stelt Vragen Over Carbidschieten

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W o...

Lees verder