PvdD & 100% Stellen Vragen Over Bomenkap Noord-Willems­kanaal


7 december 2018

GRONINGEN - De Groningse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en 100% Groningen hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester & wethouders over de bomenkap langs het Noord-Willemskanaal. Afgelopen maandag werd er tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug een fors aantal bomen gekapt. De kap van bomen die tussen de aangemeerde woonboten en de A28 stonden is uitgesteld tot na het broedseizoen.

De fracties zijn ontevreden over de gang van zaken, waarbij er forse media aandacht en mondige bewoners voor nodig waren om een gedeelte van de bomen te redden. Ook werden de omwonenden slechts vijf dagen voor de geplande kap over de werkzaamheden geïnformeerd. Volgens de twee partijen komt deze gang van zaken het vertrouwen tussen burgers en de politiek niet ten goede.

Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de PvdD: “De Partij voor de Dieren en 100% Groningen zijn blij voor de omwonenden en blij voor de struiken en bomen die nog niet gekapt zijn. Maar het moet niet zo zijn dat mondige burgers hun groen kunnen redden, terwijl minder mondige burgers in een steeds kalere stad achter blijven.”

Marjet Woldhuis van 100% voegt toe: “Waarom wordt niet gewacht met de kap tot het oordeel van de Commissie Hertogh later deze maand? Nu worden er allemaal bomen gekapt en natuur vernietigd voor een ringweg die misschien niet eens volgens de huidige plannen aangelegd kan worden.”

Tot slot roepen de fracties op tot een drastische verandering in de omgang met groen in onze gemeente. Om een herhaling van deze situatie bij het Noord-Willemskanaal te voorkomen menen de PvdD en 100% Groningen dat het wellicht noodzakelijk is om de vergunningsprocedure voor bomenkap te herzien.

Klik hier voor de schriftelijke vragenFoto door Willemsknol, Flickr