PvdD Stelt Vragen Over Carbid­schieten


19 december 2018

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W over carbidschieten. Aanleiding was een wedstrijd die de Veiligheidsregio Groningen heeft uitgeschreven voor de “tofste/hardste knal”. De PvdD noemt de wedstrijd “ongepast” voor de Veiligheidsregio, omdat volgens de fractie de veiligste manier om met carbid om te gaan is om helemaal geen carbid te schieten. Ook zou de wedstrijd er mogelijk toe leiden dat mensen vroegtijdig gaan carbidschieten om een filmpje voor de wedstrijd te kunnen opnemen.

De Partij voor de Dieren wil dat regels over carbidschieten worden opgenomen in de gemeentelijke APVG na de herindeling. Momenteel zijn daarin wel regels over vuurwerk vastgelegd, maar wordt over carbid niets gespecificeerd. Regels omtrent geluidsnormen voor omwonenden en het dierenleven zouden volgens de partij hierin vastgelegd moeten worden.

Verder vraagt de partij of in het volgende bevolkingsonderzoek naar de veranderende opinies over vuurwerk in de stad, ook meningen naar carbidschieten meegenomen kunnen worden.

Lees de schriftelijke vragen hier