Partij voor de Dieren voert actie tegen plannen voor verdere festi­va­li­sering van het Stadspark


12 maart 2021

"Het is een stadspark, geen pretpark!"


Groningen, 12 maart 2021 – De Partij voor de Dieren voert actie tegen de

plannen die het college heeft met het Stadspark. De afdeling van de

partij heeft hiertoe een protestfilmpje gemaakt en een posteractie

georganiseerd. Er hangen verspreid over de omliggende stadswijken ruim

honderd achter de ruiten met de tekst: “SSSSSStttttt… Geen herrie in

het Stadspark!” . De partij roept iedereen op de posters achter het raam

te plakken.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de

gemeenteraad van Stad, vindt dat het Stadspark geen aankleding nodig

heeft. “Het Stadspark moet in de ogen van het college meer bijdragen aan

de uitstraling van Groningen als Grote Stad. Voor de grote evenementen

die het college op de Drafbaan wil, wil men bijvoorbeeld een nieuwe

route aanleggen door het park, maar dat gaat ongetwijfeld ten kosten van

rust, ruimte en leefgebied voor dieren”.


De partij is ook geen voorstander van een skatebaan of een stadsstrand

in het park. Volgens de Wrede is het Stadspark een unieke plek in de

stad, waar de otter is gesignaleerd en waar verschillende soorten

marters, eekhoorns en ijsvogels hun habitat hebben. “In een tijd waarin

de natuur zo ontzettend onder druk staat, moet je stevig inzetten op het

versterken van de biodiversiteit en dat niet willen beperken tot alleen

de Heemtuin en directe omgeving daarvan, zoals het stadsbestuur wil.

Waarom focus je niet in het hele park op versterken van de

natuurwaarden? Daar is een park toch voor bedoeld? Het is een stadspark,

geen pretpark!”


Het college heeft in een nieuwe visie op het Stadspark aangegeven dat er

meer dagrecreanten in het park moeten komen en beweert dat er sprake zou

zijn van een behoefte aan “stedelijke publiektrekkende functies en

kleinschalige horeca”. De visie ligt nu nog ter inspraak, maar zal op

korte termijn aan de raad worden gepresenteerd.Gerelateerd nieuws

Stads college vernietigt weidevogelgebied

“Zeer teleurstellend voor groenste college ooit” De Partij voor de Dieren is erg geschrokken van het voornemen van het Sta...

Lees verder

Partij voor de Dieren bedankt kiezers voor winst en vertrouwen!

De Partij voor de Dieren is blij met de verkiezingsoverwinning en wil al haar kiezers in de provincie en de gemeente Groning...

Lees verder