Stads college vernietigt weide­vo­gel­gebied


12 maart 2021

“Zeer teleurstellend voor groenste college ooit”

De Partij voor de Dieren is erg geschrokken van

het voornemen van het Stadse college om een waardevol weidevogelgebied

tussen Stad en Hoogkerk te gebruiken als compensatiegebied voor

vleermuizen. Dat laatste moet er komen, omdat door de bouw van woningen

op het terrein van de voormalige Suikerunie de watervleermuizen hun

leefgebied kwijtraken. De partij wil dat het college een ander gebied

aanwijst voor de watervleermuizen.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de

gemeenteraad van Groningen, is onthutst. “Dat watervleermuizen moeten

wijken voor mensen is al treurig. Maar dat het college nu de wettelijke

natuurcompensatieplicht wil vervullen door het afgraven van een

succesvol weidevogelgebied in de gemeente, is ronduit verbijsterend en

heel teleurstellend voor “het groenste college ooit”. Watervleermuizen

en weidevogels hebben een andere habitat en kunnen dus moeilijk samen

gebruik maken van hetzelfde stuk grond.


Het gaat om het gebied aan het Hoendiep, tussen Stad en Hoogkerk,

tegenover het weggetje richting Tuinindestad. In eerdere schriftelijke

vragen van de Wrede gaf het college aan dat de weidevogels “kwalitatief”

gecompenseerd zouden worden op een andere locatie in bestaand

weidevogelgebied. De weidevogels kunnen er echter alleen maar op

achteruit gaan, getuige ook een ingezonden brief van een

weidevogelbeschermer:


“Door een combinatie van extensieve landbouw, een hoog waterpeil en

succesvol beheer zijn de broedsuccessen van de Grutto, de Tureluur, de

Scholekster en de Kievit hier nog hartverwarmend groot. Verder biedt het

gebied broedgelegenheid aan vele andere kwetsbare vogelsoorten zoals de

Zomertaling, de Wintertaling, de Kluut, de Kokmeeuw en de Oeverzwaluw.”


Gelukkig is nog niet alles in kannen en kruiken. De provincie moet

toestemming geven voor de strapatsen die het stadse college uithaalt op

grond van de wet Natuurbescherming en of dat gebeurt, is nog maar de

vraag.Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering over bomenkap nabij viaduct Groningerweg

Groningen, 22-2-2021 – De Partij voor de Dieren wil opheldering over de struiken- en bomenkap op het talud van het viaduct wa...

Lees verder

Partij voor de Dieren voert actie tegen plannen voor verdere festivalisering van het Stadspark

"Het is een stadspark, geen pretpark!" Groningen, 12 maart 2021 – De Partij voor de Dieren voert actie tegen de plannen ...

Lees verder