Partij voor de Dieren wil ophel­dering over bomenkap nabij viaduct Gronin­gerweg


22 februari 2021

Groningen, 22-2-2021 – De Partij voor de Dieren wil opheldering over de struiken- en bomenkap op het talud van het viaduct waar de Groningerweg onder de provinciale N370 doorgaat. Omwonenden trokken vorige week aan de bel nadat een deel van de bomenwal op het talud zonder aankondiging door grote machines werd gekapt en uitgedund. De PvdD stelt vraagtekens bij de vergunningenprocedure en maakt zich zorgen om de dieren die zich in de houtwal bevinden. De partij stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W.

De Partij voor de Dieren heeft navraag gedaan bij de ambtenaren en kreeg te horen dat de gemeente niet op de hoogte was van de kap. De partij wil daarom van het college weten of er voor de kap een vergunning aangevraagd en verleend is, door welke partij en met welke redenen maar ook of er alvorens de kap een ecologisch onderzoek is uitgevoerd. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede: “De inwoners van onze gemeente moeten er op kunnen vertrouwen dat de procedures rondom zulke forse ingrepen zorgvuldig worden gevolgd en dat er heel goed gekeken wordt naar de afwegingen om wel of niet te kappen. Daar hebben we in dit geval onze vraagtekens bij”.

Ook wil de partij weten waarom omwonenden niet geïnformeerd zijn. Een directe omwonende moest zienderogen toezien hoe een gezonde en mooie hazelaar, die gedeeltelijk over zijn erf groeide, fors werd gesnoeid. “Naast de ecologische waarde heeft een groene leefomgeving voor steeds meer mensen ook een emotionele waarde”, stelt De Wrede. Bovendien fungeerde de bomenwal volgens de omwonende als natuurlijke geluiddemper tussen de N370 en de woningen.

Daarnaast is het ook meer dan logisch om aan te nemen dat er in de bomenwal veel dieren leven. Woordvoerder Bart Hekkema: “We hebben te maken met een wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis. Het al schaarse groen en de biodiversiteit moeten daarom ook in onze gemeente veel beter worden beschermd. Deze bomenkap betekent wederom ecologische achteruitgang”.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om boomwortels en veiligheid kinderen

De mogelijke nieuwe aanrijroute voor de aanleg van de verdiepte ligging zorgt ervoor dat zwaar bouwverkeer door de Goeman Bor...

Lees verder

Stads college vernietigt weidevogelgebied

“Zeer teleurstellend voor groenste college ooit” De Partij voor de Dieren is erg geschrokken van het voornemen van het Sta...

Lees verder