Partij voor de Dieren wil dat gemeente schoonmaak Hunzezone regelt!


1 maart 2022

De Partij voor de Dieren is naar aanleiding van beelden van Sikkom, geschrokken van de rotzooi in de Hunzezone. De partij heeft daarom via schriftelijke vragen het college om opheldering gevraagd en opgeroepen de Hunzezone schoon te maken en de rekening bij het vervuilende bedrijf neer te leggen.

Omwonenden geven aan dat het bedrijf weigerde om de afvalcontainers
gedurende storm Eunice binnen te zetten. Fractievoorzitter Kirsten de
Wrede: ‘Als het klopt dat dit bedrijf nalatig is geweest, dan is dat
heel erg. Deze troep moet in het belang van de dieren en het milieu zo
snel mogelijk worden opgeruimd.” Toen Eunice vorige week huishield, is
er klaarblijkelijk veel afval van het bedrijf in de natuur terecht
gekomen.

Het is niet de eerste keer dat er afval van deze onderneming in de
natuur terecht kwam, ook in januari 2021 gebeurde dit. Toen kregen
omwonenden na meerdere pogingen contact te krijgen met het bedrijf geen gehoor en gingen zij zelf aan de slag om de troep op te ruimen. Dit
restafval, grote hoeveelheden plastics, verpakkingsmateriaal en papier
is schadelijk voor mens, dier en natuur. De plastics kunnen
desintegreren in het water en (huis)dieren kunnen stikken in het
verpakkingsmateriaal.

De Partij voor de Dieren wil daarom weten of er de afgelopen week
meldingen binnen zijn gekomen bij Omgevingsdienst Groningen
(bijvoorbeeld via de Milieuklachtenlijn of de Hinderapp) en of de kosten
van de schoonmaak kunnen worden verhaald op het bedrijf. “Als hier
sprake is van ernstige nalatigheid dan zou de gemeente het bedrijf
aansprakelijk moeten stellen voor de kosten van het schoonmaken van de Hunzezone”, aldus kandidaat-raadslid Bart Hekkema.

Lees hier de vragen!

Gerelateerd nieuws

Kijk hier naar onze Powerplant Show!

Op zaterdag 26 februari organiseerden wij onze Powerplant Show. Alle informatie over het terugkijken en de presentaties is hi...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil meer informatie kap 39 gezonde bomen Vondellaan

Groningen, 8 maart 2022 – De Partij voor de Dieren wil weten hoe het besluit van de kap van 39 gezonde bomen aan de Vondella...

Lees verder