Partij voor de Dieren wil finan­ciële meevallers inzetten voor subsi­die­re­geling groene daken


30 juni 2021

Groningen, 30 juni 2021 - Tijdens de behandeling van de jaarrekening

2020 zal de Partij voor de Dieren aan het college vragen een deel van

het positieve rekeningresultaat te besteden aan de verhoging van het

subsidieplafond voor groene daken. Het subsidiepotje voor groene daken,

die bijdragen aan verkoeling en biodiversiteit, was namelijk net op. De

partij dient hiertoe vandaag een amendement op de rekening in.


Raadslid Terence van Zoelen is van mening dat deze succesvolle regeling

die goed is voor de biodiversiteit moet worden voortgezet en aangevuld.

“Extra groen op daken verhoogt onze weerstand tegen de

klimaatverandering die nu erg hard gaande is. In plaats van het

positieve resultaat op de bank te willen zetten, moeten we het geld voor

ons laten werken en juist extra in groen investeren om in de toekomst

weerbaar te zijn.”


Jaarlijks is er €250.000 aan subsidie gereserveerd om 200 daken van

inwoners, bedrijven en instellingen te vergroenen. De animo voor deze

subsidie was dermate hoog dat het subsidieplafond voor 2021 inmiddels

bereikt is en er pas in 2022 nieuwe aanvragen gedaan kunnen worden. De

Partij voor de Dieren vindt dit onwenselijk en wil dat dit

subsidieplafond zo snel mogelijk verhoogd wordt.


Groene daken zorgen voor een goede afwatering, voor verkoeling en

bevorderen bovendien de biodiversiteit, heel belangrijk voor de

leefomgeving van insecten waarvan de populaties op dit moment hard

achteruitgaan


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren opent “Meldpunt bomen en biomassa in Groningen”

Groningen, 25 juni 2021 – De Partij voor de Dieren opent een nieuw meldpunt waarop naast kapvergunningen ook biomassa instal...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil update ecologisch advies ten aanzien van skillspark Driebondsbos nav recente broedvogelkartering

Groningen, 30 juni 2021 - De Partij voor de Dieren vraagt vandaag middels een motie in de gemeenteraadsvergadering om een up...

Lees verder