Monde­linge vragen: Mag het licht uit


Indiendatum: 4 okt. 2022

Vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over Groningse deelname aan de Nacht van

de Nacht op zaterdag 29 oktober (Bart Hekkema)

Op initiatief van de Natuur en Milieufederaties wordt ieder jaar op de laatste zaterdag van oktober

de Nacht van de Nacht georganiseerd. Hiermee vragen de Natuur- en Milieufederaties en alle

deelnemers aandacht voor het belang van een donkere nacht, zonder een overvloed aan (stedelijk)

kunstlicht. Nederland is namelijk een van de meest verlichte landen ter wereld. Dat is goed te zien

aan de talloze verlichte kantoorgebouwen, snelwegen, sportterreinen, winkelreclames en

straatverlichting. De keerzijden daarvan zijn energieverspilling en het veroorzaken van lichthinder

voor nachtdieren en trekvogels. Ook het ritme van mensen kan erdoor verstoord raken. Het zou wat

onze fractie betreft mooi zijn wanneer in de gemeente wordt deelgenomen aan de Nacht van de

Nacht en we ook in Groningen laten blijken waarde te hechten aan een donkere nacht. Hiervoor

kunnen bijvoorbeeld de lichten van openbare gebouwen, reclameverlichting en die van winkels en

bedrijven in ieder geval voor een nacht worden gedoofd.

1. Mag het licht uit op zaterdag 29 oktober?


2. Zo ja, is het college bereid om contact op te nemen met de Natuur en Milieufederatie

Groningen om hier (samen) invulling aan te geven? Tot nu toe staan er namelijk in de

gemeente geen activiteiten gepland.

3. Indien het college besluit deel te nemen, kan de gemeente de Nacht van de Nacht dan via de

gemeentelijke informatiekanalen onder de aandacht brengen bij bedrijven,

(kennis)instellingen en inwoners en daarbij ook direct het belang van het ’s nachts doven van

niet essentiële verlichting (energiebesparing en lichthinder tegengaan) verspreiden?

Indiendatum: 4 okt. 2022
Antwoorddatum: 5 okt. 2022

Voorzitter: Dank u wel. Wij sluiten hiermee dit setje vragen af. Dan gaan we naar de vragen

van de Partij voor de Dieren over de Groningse deelname aan de Nacht van de Nacht op

zaterdag 29 oktober. De heer Hekkema.


De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Nederland is natuurlijk één van de

meest verlichte landen ter wereld en het mooie van al die lichten is dat het ook uit kan. Dat

is dan ook de vraag die wij aan het college stellen: kunnen we ervoor zorgen dat we ten

minste op de Nacht van de Nacht, het initiatief van de Natuur en Milieufederaties, alle

lichten in de stad, de wijken en de dorpen uitzetten? Daarbij natuurlijk ook de vraag om dat

in de rest van het jaar ook zo veel mogelijk te doen, want het is natuurlijk heel belangrijk in

het kader van energiebesparing, maar natuurlijk ook voor het tegengaan van lichthinder

voor mens en dier. Dank.


Voorzitter: Mag het licht uit op zaterdag 29 oktober? Mevrouw Wijnja.


Mevrouw Wijnja: Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde nu wel een extra woordje, wat misschien

wel uitmaakt: mag ál het licht uit? Laat ik eerst even beginnen met hoe de vragen gesteld

zijn. Mag het licht uit? Jazeker, mag dat op 29 oktober. Het is misschien goed om even te

benadrukken dat wij als gemeente Groningen dat initiatief al tien jaar omarmen en dat doen

we dit jaar ook. Stadsbeheer zorgt ervoor dat diverse verlichting uit wordt gezet en dat gaat

dan bijvoorbeeld over de Martinitoren, de A-toren, het provinciehuis, het stadhuis en een

aantal bruggen. De openbare verlichting laten we wel aan. Dat heeft met verkeersveiligheid

en sociale veiligheid te maken. Wat we in ieder geval gaan doen, is contact opnemen met de

Natuur en Milieufederatie om aan hen door te geven wat wij voornemens zijn uit te zetten.

Het is zo dat we in het verleden altijd al contact opnamen met bedrijven en instellingen om

hun te melden: dit staat eraan te komen, dit is waarom het belangrijk is en doe daar ook

vooral aan mee. Dat gaan we ook nu weer doen. We vragen er ook aandacht voor via onze

sociale mediakanalen, omdat het zeker belangrijk is om – dat is altijd al belangrijk, maar in

deze tijd wordt het extra duidelijk – te zorgen dat je zorgvuldig omgaat met verlichting. Dat

gaan we doen.


Voorzitter: Volstaat dat? De heer Hekkema.


De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank voor het mooie antwoord van de wethouder.

Het is goed om te horen dat de gemeente er dit jaar ook weer aan mee gaat doen en dat de

wethouder ook inziet dat het heel belangrijk is dat in deze tijd inderdaad die

energiebesparing nog veel meer wordt uitgevoerd bij bedrijven. Ik hoop ook dat die

bedrijven, instellingen en inwoners daar ook de rest van het jaar hun steentje aan zullen

bijdragen.


Voorzitter: Dank u wel. Ik hoor geen aanvullende vraag, dus dan sluiten we hiermee het

vragenuur af. Ik dank iedereen voor zijn bijdrage. Een fijne dag verder.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: De aanplant van natuurlijk bos in de gemeente

Lees verder

Schriftelijke vragen: Misstanden Sugar Homes

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer