Monde­linge vragen over de (verkeers)veiligheid voor reeën


Indiendatum: 6 apr. 2022

In verschillende kranten, waaronder het AD, was recentelijk te lezen dat het aantal dieren dat wordt aangereden sterk is toegenomen door de ingevoerde zomertijd. Dieren zijn nog niet gewend aan de zomertijd en steken in de ochtendschemer snelwegen en n-wegen over terug naar bosrijke gebieden. Vooral in Gelderland vinden veel incidenten plaats, maar ook in Groningen leven veel herten, reeën, dassen en konijnen. Voor de veiligheid van mens en dier worden er nu op een aantal plaatsen in Nederland matrixborden geplaatst om automobilisten te in te lichten. Zeker met het oog op de aanstaande bronsttijd zijn deze extra waarschuwingen niet overbodig.

1. Heeft u inzicht in de meest recente cijfers van aangereden wild in onze gemeente?

2. Is er een verhoogd aantal meldingen hiervan bij de politie of bij de dierenambulance bij u

bekend?

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de komende tijd het ‘s ochtends vroeg zeer

gevaarlijk is voor zowel wild als automobilisten op de a28 en n-wegen rondom de stad?

4. Zijn er in Groningen al (voorzorg)maatregelen getroffen om gevaarlijke situaties te

voorkomen?

5. Bent u bereid om in gesprek te gaan met RWS om ook in Groningen extra matrixborden te

plaatsen?

6. Zijn er volgens u hotspots in de gemeente Groningen waar reeën en automobilisten vaak

samen tot ongelukken leiden?

Volgens tegenstanders van het opzettelijk doodschieten van reeën, is er nog nooit bewijs getoond

van het feit dat het doden van reeën bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Volgens sommigen is het

zelfs zo dat de dieren door de jacht in paniek raken, op de vlucht slaan, wegen oversteken en dat

jacht dus alleen maar leidt tot meer ongelukken. Normaliter worden ieder jaar in de provincie

Groningen honderden reeën gedood door jagers. Op dit moment ligt dat stil, omdat de rechter heeft

gezegd dat eerst maar eens door de Fauna Beheer Eenheden moet worden gewerkt aan een opzet

die zou kunnen leiden tot eventueel bewijs voor de stelling dat meer dode reeën leiden tot meer

verkeersveiligheid.

7. Wat is uw visie op reeënbeheer in het kader van vermeende verkeersveiligheid? In hoeverre

bent u in staat en bereid om deze jacht aan banden te leggen?

Rond vijf uur in de ochtend op zondag 27 maart is in de Lagelandpolder, langs het Eemskanaal, aan de Zuidzijde 15, door een auto, rijdend vanuit de stad, een reegeit aangereden en overleden. Ze was hoogzwanger en door het ongeluk zijn de kleine reetjes uitgeworpen en ook gestorven. De bestuurder van de auto was ongedeerd. Er wordt al jaren door de bewoners gevraagd om een oplossing te vinden voor deze weg. De maximumsnelheid is er 60, maar volgens rapporten van Veilig Verkeer Nederland rijdt 85% er 93 km/ uur of harder. Omdat de weg zou uitnodigen voor hoge snelheden, mochten er geen heuvels op worden gebouwd. Er hebben zich in de afgelopen jaren verschillende ongelukken en incidenten plaatsgevonden.

8. Wat is de stand van zaken met betrekking tot een oplossing voor het probleem van de hardrijders op deze weg?

Indiendatum: 6 apr. 2022
Antwoorddatum: 6 apr. 2022

De beantwoording is te vinden via deze link!

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over LHBTQIA+ horeca knelpunten

Lees verder

Mondelinge vragen over servicegebied deelscooters

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer