Monde­linge vragen over de verwaar­lozing van ezels in Haren


Indiendatum: 20 apr. 2022

De vragen gaan over het volgende nieuwsartikel:

https://www.sikkom.nl/buren-ma...

1. Bent u hiervan op de hoogte?

2. Kan de gemeente de pachtovereenkomsten voor zover deze bestaan met deze

ondernemer opzeggen?

3. Is de gemeente bereid om aangifte te doen?

4. Kunnen aan pachtovereenkomsten eisen gesteld worden met betrekking tot

dierenwelzijn van gehouden dieren?

5. Bent u bereid en in staat om gemeentelijke boa's op dit soort zaken te laten

handhaven?