Monde­linge vragen over gevolgen vertraging Stati­ons­gebied voor vergroening Rivie­ren­buurt


Indiendatum: jul. 2022

Samen met D66, Student en Stad, Partij voor het Noorden.

Begin deze maand is het duidelijk geworden dat de aanpak van het station en de vernieuwing van het
stationsgebied twee jaar zijn uitgesteld. Dit betekent dat de oplevering van het stationsgebied op z’n
vroegst 2026 zal plaatsvinden. In maart gaf aannemer Strukton al aan dat de deadline voor de
treinvrije periode in 2023 niet haalbaar was, een periode die nodig is om belangrijke werkzaamheden
uit te voeren.
De herinrichting van de Rivierenbuurt is gekoppeld aan de werkzaamheden in het stationsgebied. In
het voorgestelde raadsbesluit van 11 juli 2017 werd hier het volgende over gezegd:
“We kiezen er daarom ook voor om het gebied autoluw in te richten. Door geen ruimte voor
de auto op straat te realiseren, scheppen we meer ruimte voor een groene en
klimaatadaptieve inrichting. Door de Parkweg en het Dinkelpark groen te herinrichten zorgen
we voor een natuurlijke overgang en verbinding van het groen tussen het Stationsgebied en
de Rivierenbuurt.”
Daarnaast werd in de collegebrief aan de raad van 1 december 2021 het volgende gezegd:
“Naast groen op het plein willen we ook in de overige openbare ruimte bijdragen aan de
stedelijke biodiversiteit. Zo willen we de zone tussen het nieuwe busperron en de bebouwing
van het spoorkwartier als ecologisch zone inrichten om een goede verbinding te vormen met
de ecologische structuren rondom het gebied.”

De zomers worden alleen maar warmer waardoor een autoluwe en groene wijk essentieel is voor de
leefbaarheid voor inwoners, ook in de Rivierenbuurt. De Basismonitor Groningen geeft aan dat de
Rivierenbuurt last heeft van extreme hittestress, en 50% van de bevolking geeft aan geen verkoeling
te kunnen vinden in de wijk. Grijze straten houden meer warmte vast dan groene perken. Daarnaast
zorgt de uitstoot van auto’s voor verdere opwarming in de Rivierenbuurt
Naar aanleiding van de vertragingen Aanpak Stationsgebied stelt D66 de volgende vragen aan het
college:

1. Heeft de vertraging van de Aanpak Stationsgebied invloed op de vergroening van de
Rivierenbuurt? Zo ja, hoeveel langer zou dit duren?
2. Zijn er projecten die gepland staan voor de Rivierenbuurt (vergroening, herinrichting
fietsstraten) die ondanks de vertraging Aanpak Stationsgebied door kunnen gaan?
3. Welke projecten staan er nu concreet gepland m.b.t. vergroening voor de Rivierenbuurt, en
wanneer kunnen deze gerealiseerd?
4. Welke tijdelijke initiatieven zijn gerealiseerd, en welke staan nog gepland tot 2024?
5. Is het mogelijk om tot 2026 tijdelijke vergroening, zoals geveltuinen en het groen inrichten
van enkele parkeerplekken, toe te passen in de Rivierenbuurt, zodat de wijk leefbaarder
wordt en blijft?

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over confetti in de buitenlucht

Lees verder

Schriftelijke vragen over koele vluchtplaatsen tijdens hittegolven

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer