Monde­linge vragen: over optreden Rammstein in relatie tot ecologie en duur­zaamheid.


Indiendatum: 7 sep. 2022


Afgelopen week werd het optreden van Rammstein in het Stadspark bevestigd. Goed nieuws voor

ieder die fan is, maar minder goed nieuws voor de bewoners en omwonenden van het Stadspark

zeker met het oog op het broedseizoen. Rammstein staat immers bekend als een artiest veel lawaai

maakt en vuurwerk, vuur en zwarte rook gebruikt. Als Partij voor de Dieren vinden wij het belangrijk

dat evenementen duurzaam zijn en tot minimale overlast leiden voor dier, natuur en mens. Onze

zorgen hierover leiden tot de volgende vragen:

1. Het is nu onduidelijk in hoeverre dieren last hebben van de evenementen in het Stadspark.

Ziet het college iets in een ecologisch onderzoek naar de gevoeligheid en mogelijke

verstoring van flora en fauna tijdens evenementen? Op deze manier kan er beter rekening

gehouden worden met de bewoners van het Stadspark.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over koele vluchtplaatsen tijdens hittegolven

Lees verder

Schriftelijke vragen: Veiligheid Diepenring

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer