Schrif­te­lijke Vragen Honden­shows in Groningen


Geacht college,

Ieder voorjaar vindt in het Martiniplaza in het eerste weekend van maart de Martinidogshow plaats, georganiseerd door de Noorder Kynologenclub. Bij deze hondenshow pogen eigenaren met hun hond het Certificat d’Aptitude au Championnat of het Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté, afgekort CAC en CACIB, te winnen. Een integraal onderdeel van deze prijzen, en zodoende van de hondenshow als geheel, is dat deze gericht zijn op het voldoen aan bepaalde uiterlijke kenmerken die per rashondensoort worden voorgeschreven. Enkel rashonden die staan ingeschreven bij het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) worden toegelaten tot de Martinidogshow (1).

Er zijn veel problemen rondom het fokken van raszuivere honden, met name op het gebied van gezondheid. Door inteelt en selecteren op uiterlijke kenmerken stapelen de genetisch overdraagbare ziektes zich bij rashonden op. Reeds in 2011 wijdde Radar hier een aflevering aan: “Rashonden vaak ernstig ziek door fokbeleid” (2). In maart dit jaar kopte de Volkskrant: “Veel rashonden zijn zo doorgefokt dat ze constant lijden” (3). Stichting Dier & Recht publiceert tevens al meerdere jaren de Rashondenwijzer, “een uniek overzicht van circa 250 erfelijke aandoeningen die bij ruim 100 hondenrassen voorkomen. De website is ontwikkeld voor consument, fokker en dierenarts en natuurlijk voor iedereen die rashonden een goed hart toedraagt” (4, 5). De Rashondenwijzer stelt na een onderzoek ook dat hondenshows verboden zouden moeten worden (10).

Hondenshows promoten het fokken van rashonden gebaseerd op zogeheten wenselijke uiterlijke kenmerken, waarbij de gezondheid van de dieren niet voorop staat. Ook zijn hondenshows stressvolle omgevingen voor honden, die daar niet de kans krijgen om natuurlijk gedrag te vertonen. Dierenarts Frederieke Schouten noemt hondenshows "een stressvolle ervaring voor honden. Ze staan uren te tutten met hun baasje en ze worden op een ruwe manier in de juiste positie gezet" (6). Om de bovengenoemde redenen heeft de gemeente Amsterdam eerder dit jaar de wens geuit om geen hondenshows meer in de stad te organiseren. Dierenshows lokaal verbieden is niet mogelijk, dit is een bevoegdheid van het rijk. Om hiervoor wel een gemeentelijke bevoegdheid te krijgen stuurde de wethouder Dierenwelzijn van Amsterdam in juni 2017 een brief naar de Tweede Kamer, mede-ondertekend door de gemeente Groningen (7). Alhoewel een gemeentelijk verbod dus nog niet mogelijk is, kan de gemeente Amsterdam als aandeelhouder van de RAI wel druk uitoefenen om dit soort evenementen, waarbij dierenwelzijn in het gedring komt, niet langer toe te staan (8). Dierenrechtenorganisaties waren verheugd met deze ontwikkelingen om hondenshows aan perken te leggen (9).

Na deze inleiding stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

  1. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat honden met ongezonde raskenmerken zoals een extreem korte snuit, afgesloten neusgaten, en/of een hoog inteeltpercentage, op een podium gehesen worden, omdat het juist de winnende honden zijn die populair zijn om mee verder te fokken, en hierdoor een groot aantal ongezonde nakomelingen ontstaat? Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt u de mening dat hiermee artikel 1.3 van de Wet Dieren wordt overtreden, waarin de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend en dieren vrij behoren te zijn van fysiek en fysiologisch ongerief, vrij behoren te zijn van angst en chronische stress en niet beperkt worden in hun natuurlijke gedrag? Zo nee, waarom niet?
  3. Constaterende dat hondenshows als de Martinidogshow een perverse prikkel vormen om honden te fokken met zieke uiterlijke kenmerken, constaterende dat de RvB dramatisch welzijnsbeleid en handhaving voerde, en constaterende het feit dat de honden door de aard van de show (druk, lawaaierig, heel veel andere honden aanwezig) en wat er van de honden gevraagd wordt (waardoor de honden zeer belemmerd worden in het vertonen van natuurlijk gedrag), deelt u de mening dat het aan hondenshows inherent is dat zij niet bijdragen aan het welzijn van het dier en vooral een “feestje” zijn voor de mens? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft het college kennis genomen van het rapport van Stichting Dier & Recht “Hondenshows Moeten Verboden Worden”? Zo nee, zou het college dit willen doen?
  5. Deelt het college de conclusie van Stichting Dier & Recht? Zo nee, waarom niet?

Bij het tentoonstellingsreglement van de Martinidogshow valt onder punt 14 te lezen:

“Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren is in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeldt worden op het inschrijfformulier.” (11)

6. Is het college het met ons van mening dat het toestaan van het tentoonstellen van dieren met geamputeerde lichaamsdelen onder welke voorwaarden dan ook onwenselijk is en aantoont dat dierenwelzijn niet voorop staat bij deze hondenshow?

7. Is het college bereid om als enige aandeelhouder van Martiniplaza erop aan te dringen om geen hondenshows meer te houden in het Martiniplaza?

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

Bronvermelding: