Schrif­te­lijke vragen over legi­o­nella Suiker­unie­terrein


Op 23 augustus berichtte Sikkom[1] over legionella in de waterleidingen van de tijdelijke studentenhuisvesting in de containers van Rizoem op het oude suikerfabriekterrein. Alle studenten moesten eind juli met spoed hun woning voor een aantal uur verlaten.

De aanwezigheid van legionella kan de longziekte legionellose veroorzaken. Het risico hierop is onder andere afhankelijk van de waterinstallatie en hoeveel aerosols deze vormt, de specifieke legionellabacterie, en de gezondheid van de persoon die aan de bacterie wordt blootgesteld, zo meldt het RIVM[2].

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel “Legionella in waterleiding studentencontainers op Suikerunieterrein” van Sikkom? Zo nee, is het college hiertoe bereid?
  2. In het artikel geeft Rizoem: “Er zijn verschillende gradaties in legionella en het gezondheidsgevaar. Uit testen blijkt dat het bij ons niet zo ernstig was.” Kan het college uitleggen van welke gradatie hier sprake was, en hoe groot het risico op legionellose was?
  3. Hoe zijn de bewoners geïnformeerd over de legionellabesmetting? Hebben de bewoners na de verplichte tijdelijke ontruiming informatie gekregen over legionellose, de gevaren van de ziekte, en hoe zij symptomen kunnen herkennen?

De legionellabacterie gedijt goed bij warmte. De studentencontainers zijn gemaakt van metaal en warmen snel op in de zon. Door klimaatverandering zullen we steeds vaker hittegolven en aanhoudend warme periodes meemaken, waarbij de piektemperaturen naar verwachting ook zullen oplopen.

4. Verwacht het college met ons dat het risico op legionellabesmetting door klimaatverandering steeds groter wordt? Is het college van mening dat extra preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het beperken van de opwarming van woningen, noodzakelijk zijn? Is het college hierover in gesprek met Rizoem en andere verhuurders van woonruimtes die snel opwarmen, zoals studentencontainers?

5. Is Rizoem van plan extra preventieve maatregelen voor legionellabesmetting te nemen?

In het artikel wordt gesproken over onwelwillendheid van Rizoem om uitleg te geven over de ontstane situatie. Dit draagt niet bij aan de transparantie en roept vragen op, bijvoorbeeld waarom Rizoem terughoudend is met het geven van informatie over studentenwoningen en of er niet meer in de doofpot wordt gehouden. Uit het artikel blijkt dat Rizoem uiteindelijk contact heeft opgenomen met Sikkom. Dit “pas” nadat er contact is geweest met het “stadhuis”, zo meldt Sikkom.

De legionella in het leidingwater is het zoveelste probleem dat boven komt drijven bij de verhuur van studentencontainers op het Suikerfabriekterrein door Rizoem. Bij alle problemen kwam niet Rizoem zelf met openheid van zaken maar was er een derde persoon nodig om de problemen boven water te krijgen. Bekende voorvallen waren: vuile containers bij oplevering, foutieve kosten in contacten, onrechtmatige verhuur aangeboden op Facebook en nu dus de legionellabacterie in de waterleidingen.

6. Hoe kijkt het college terug op de onwelwillendheid van Rizoem om openheid van zaken te geven?

7. Heeft het college vaker druk moeten zetten op Rizoem om openheid van zaken te geven? Zo ja, in welke kwesties was dit nodig?

8. Kan het college garanderen dat er vanaf heden openheid van zaken zal worden gegeven? Zo ja, hoe gaat het college dit garanderen?

9. Zijn er andere voorvallen, die niet genoemd zijn, waar de gemeente weet van heeft? Zo ja, welke voorvallen betreft het hier?

Hoogachtend,

Wesley Pechler en Marten Duit

Partij voor de Dieren en Student & Stad

[1] https://www.sikkom.nl/legionella-in-waterleiding-studentencontainers-op-suikerunieterrein/

[2] https://www.rivm.nl/legionella/lchv-draaiboek

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer