Schrif­te­lijke vragen over nach­te­lijke kap door Aanpak Ring Zuid


Indiendatum: 2 apr. 2021

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende het nachtelijk kappen door Aanpak Ring Zuid

Geacht college,

Eergisternacht, rond het middernachtelijk uur, heeft ARZ in al haar wijsheid besloten om te gaan kappen bij de Afslag Ring Zuid. Dit gebeurde op dezelfde dag dat wethouder Chakor tegen ons zei dat er eigenlijk nooit gekapt werd in maart, dat waren incidenten, in reactie op onze motie toch zo weinig mogelijk in het broedseizoen te kappen.

Behalve voornoemde reactie van wethouder Chakor, was afgelopen woensdag ook een digitale raadsbijeenkomst betreffende de overlast die omwonenden ervaren, waarbij vooral het – soms ook nog eens onnodig – vernielen van groen en lawaaioverlast een hoofdrol speelden.

Wij willen u hier graag enkele vragen over stellen.

  1. Waarom moesten deze bomen zo nodig in de nacht gekapt worden, terwijl omwonenden al zoveel herrie ervaren van de bouwwerkzaamheden van de zuidelijke ringweg,?
  2. Hadden de kappers een ontheffing op de nachtklok gekregen?
  3. Waarom zijn deze bomen middenin het broedseizoen gekapt? Het is toch al langer bekend dat de ring verbouwd zou worden?
  4. Wij kunnen geen omgevingsvergunning vinden die is afgegeven voor de kap van deze bomen. Heeft u ARZ een vergunning voor de kap van deze bomen gegeven? En zo ja, op welke wijze is die dan toegankelijk voor raadsleden en burgers?
  5. Zijn er ecologische onderzoeken geweest om te controleren of er nesten zaten in de bomen? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen tegen ARZ? Zo ja, wilt u ons die toesturen?
  6. In een tweet heeft ARZ haar excuses aangeboden voor de nachtelijke herrie: een en ander had aangekondigd moeten worden, het was misgegaan in de interne communicatie.[1] Op welke wijze gaat u binnen ARZ aandacht vragen voor het feit dat uw inwoners zonder enige vooraankondiging ’s nachts uit hun slaap zijn gehouden?

Geacht college,

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

[1] https://twitter.com/aanpakring...