Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies, 04-03-2020.


5 maart 2020

Overnachtingenmarkt en short-stay (door Kirsten de Wrede)

Dankuwel voorzitter,

Één van de eerste dingen die we lezen in dit document is dat er sterk wordt ingezet op het faciliteren van de groei van het toerisme. We snappen dat toerisme een verdienmodel is voor de gemeente, maar dat neemt niet weg dat er ook moet worden nagedacht over welk langetermijnbeleid we willen ontwikkelen als het gaat om duurzaam toerisme. Groningen is een aantrekkelijke stad, maar laten we – zonder gekheid - toestanden als Venetië, Barcelona en ons eigen Amsterdam voorkomen. De 50000 toeristen die per dag Venetië binnenstromen zijn wat anders dan de 600000 overnachtingen die we hier jaarlijks in Groningen hebben, maar dat moeten we ook niet willen.

We zijn verheugd dat het college het verhuur van gehele woningen wil verbieden en een registratieplicht in het leven wil roepen. Maar wat betreft AirBnB : die hoeft geen informatie te verstrekken en is dus totaal niet transparant is over verdiensten in onze stad. Afdracht van logiesbelasting blijft daarnaast incidenteel.

We willen het college er daarnaast op wijzen dat we niet tevreden zijn met het samenvoegen van de overnachtingenmarkt en beleid voor short stay in één document. Huisvesting is geen markt en dit toont maar weer aan dat internationale studenten, kenniswerkers en expats vooral als verdienmodel worden gezien.

Dat het college bij een verblijf korter dan 4 maanden hotels en aanbieders van andere vormen van logies meer ruimte wil bieden lijkt een mooi uitgangspunt, maar betekent ook precaire woonomstandigheden voor ‘kortverblijvenden’ zoals internationale studenten. Short stay is nog steeds een verkapte manier om de rechten van de huurder in te perken, er is immers ook gewoon de mogelijkheid om bij kort verblijf een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd aan te bieden.

Friese Straatweg (Door Kirsten de Wrede)

Het ontwerp is gebaseerd op een oude melkfabriek en ja, of het nu toeval is of niet, we weten dat de melkveehouderij niet zo duurzaam is, we vinden het ontwerp erg stenig en weinig klimaatadaptief. We zijn blij dat er via inspraak nog wat extra groen is toegevoegd maar voor de omwonenden is het niet genoeg. We sluiten ons wat dat betreft aan bij de woordvoering van Groenlinks, ook met betrekking tot het feit dat er geen integraal plan is voor het hele gebied. Ook wij vinden dat er wel erg veel studenten komen en weinig sociale huurwoningen. Lichtelijk buiten proportie, die situatie achten wij voor geen van de bevolkingsgroepen gewenst.

Wabo (Door Kirsten de Wrede)

pas voortgang kader afweging vragen. Het college wacht op landelijke regelgeving. Hierdoor liggen er allerlei projecten stil, die voor ons niet stil zouden hoeven liggen. Hoe stelt ons college zich hierin op? Oefent u druk uit in Den Haag?

herplantbomen methodiek aanpassenZonet stelde dhr. Rustebiel een vraag bij de rondvraag over hoe het nu kan dat projecten stil liggen vanwege rechtszaken door burgers aangespannen vanwege de te kappen bomen in deze projecten: deze projecten liggen niet stil door burgers, maar doordat dit college onvoldoende is doordrongen van het belang van het sparen van bomen en het belang dat burgers toekennen aan bomen, aan hún bomen. Het kappen van meerdere bomen zou dan ook altijd via de raad moeten en natuurlijk het liefst moeten worden voorkomen. Daarnaast moeten we er zsm vanaf dat de regelgeving in de voormalige gemeente Haren nog soepeler is tav het kappen van bomen, het zal in de Groennota binnenkort aan bod komen.

brandveiligheid – wij hebben, nav een overleg dat we hadden gehad met de brandweer en waarin naar voren kwam dat informatievoorziening effectiever is in het voorkomen van branden dan regeltjes, gevraagd om infosessies door de brandweer aan boeren en wij kregen toen de toezegging dat die zou komen. Hoe is het daarmee?

Over energie consumptie bedrijven zou je nog iets kunnen zeggen over open winkeldeuren in de binnenstad. Om daar ook beter in kaart te krijgen wat het energie verbruik is.

B1 Verkenning toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge (collegebrief 12-2-2020) (73049-2020) (Door Wesley Pechler)


Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Vorige week brachten we een mooi werkbezoek aan Sportcentrum Kardinge. Waar de voorzijde enkele jaren geleden de nodige facelift heeft gehad, zijn het zwembad en de ijsbanen zelf achtergebleven. We kregen een rondleiding langs afgeschreven koelinstallaties met koelmiddelen die na een verbod inmiddels worden uitgefaseerd in de hele EU. We zagen hoe wind en regen praktisch vrij spel hebben op de 400-meterbaan door de openingen in het plafond van 15 meter breed en 3 meter hoog. Van de ijsmeester hoorden we dat door het ongeïsoleerde dak regelmatig condens valt op de ijsvloer, wat vervolgens als een harde bult bevriest op het ijs. In het schaatsseizoen zorgt dit iedere week tot meerdere valpartijen, botbreuken, en ambulances voor de deur. Dat Sportcentrum Kardinge niet meer de kwaliteit en aantrekkingskracht heeft die ze ten tijde van de opening had, bijna 30 jaar geleden, is duidelijk. En dat het tijd is voor een grote renovatie ook.

Voor de Partij voor de Dieren hoort Kardinge, inclusief het zwembad en de schaatsbaan, bij Groningen. Met winters die steeds warmer worden is het echter niet meer te verkopen dat we in feite een overkapte buitenbaan ijskoud proberen te houden. We zijn blij dat het college dit ook ziet, en met investeringen in verduurzaming en isolatie het energieverbruik drastisch wil verminderen. BENG zal erg lastig zijn, maar de huidige situatie is het andere uiterste. Voor het voortbestaan van de schaatsbaan is steengoede isolatie voor ons een harde eis. Ook mag het zwembad echt wel wat aantrekkelijker. Het hoeft geen Tikibad of Zwaluwhoeve te worden, maar een extra glijbaan, sfeervolle verlichting en een fijner binnenklimaat zouden waardevolle aanpassingen zijn.

Wij delen de conclusie van het college dat de varianten Playground en Avonturenpark het meest wenselijk zijn en zijn blij dat deze verder worden onderzocht. Op dit moment gaat onze voorkeur voorzichtig uit naar de Playground variant. Wat ons betreft is de eerste stap hierin het peilen hoe de bevolking tegen deze varianten aankijkt. Van de gehele gemeente, maar ook specifiek de bewoners van de omwonende wijken Beijum, Lewenborg, en Ulgersmaborg. Ook horen wij graag de reactie van het college op de ingezonden brief die stelt dat Sportcentrum Kardinge een grotere rol kan spelen dan voornamelijk schaatsen en zwemmen, zoals het aanbieden van sportieve infrastructuur als kleed- en doucheruimtes voor mensen die in de omgeving gaan hardlopen, skaten of bootcampen. Ook horen wij graag welke kansen het college ziet voor meer mogelijkheden tot sporten voor mensen met een fysieke beperking bij het nieuwe Kardinge. Dankuwel.

B2 Versnelling transformatie sociaal domein in control (raadsvoorstel 12-2-2020) (71823-2020) (Door Wesley Pechler).

Dank voorzitter, en dank ook aan de insprekers. Kortheidshalve kan ik me aansluiten bij de woordvoering van mevrouw van der Weele van de Partij van de Arbeid.