Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 25-09-2019


26 september 2019

Interpellatie SP, Stadspartij en Partij voor de Dieren onderzoek toekomstscenario's Groningen door Shell. (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Tot onze grote verbazing vernamen wij vorige week in het Dagblad van het Noorden dat Shell het bureau Reos -in samenwerking met de provincie Groningen, de gemeente Groningen alsmede de RUG- heeft verzocht te werken aan toekomstscenario’s voor Noord-Nederland. Shell is hierbij dus de initiator en de voortrekker.

Dit roept bij ons vragen en grote verbazing op.

Laten we onze toekomst wederom bepalen door bedrijven en mensen die dat de afgelopen vijftig jaar hebben bepaald? Willen we doorgaan met zoals het ging: verdienmodellen, natuur vernietigen, geen oog voor mens, milieu en dier?

Wij zien geen rol weggelegd voor een bedrijf dat mede zoveel ellende en leed heeft veroorzaakt in de regio. Hier liggen de prioriteiten duidelijk verkeerd. In het NPG is schadeherstel en de versterkingsopgave als voorwaarde gesteld om te kunnen werken aan onze toekomst. Shell heeft daar een grote verantwoordelijkheid te nemen en laat deze vooralsnog liggen. Vele gedupeerden wachten op hun geld, versterking van hun huis en de wederopbouw van hun dorpen.

Wij vinden het verbazingwekkend dat Shell kennelijk als beloning voor dit tenenkrommende gedrag in een leidende rol wordt geplaatst om mee te denken over de toekomst met een besloten groep mensen waarbij bij voorbaat duidelijk is, dat winstmaximalisatie van het bedrijf met betrekking tot de energietransitie centraal zal staan. Shell is geen democratisch verkozen partij. Het heeft uitsluitend haar eigen belang en zeker niet het maatschappelijk belang voor ogen. Het bedrijf in deze belangrijke rol accepteren, is dan ook niet minder dan de acceptatie van een uitholling van onze democratie.

Als Shell iets wil doen voor de toekomst en het algemeen belang in deze regio, dan is dat zo snel mogelijk overgaan tot het doen van herstelbetalingen, om zich daarna terug te trekken uit de regio waar het zoveel schade en ellende heeft gebracht.

Denken over de toekomst doen we niet met oliemaatschappijen, dat doen we samen, met burgers, via de politiek, in samenspraak met maatschappelijke organisaties, dat doen we met publieke middelen zodat we elke schijn van belangenverstrengeling vermijden. We betrekken de inwoners van Groningen. We betrekken organisaties die mens- en diergericht zijn, zoals welzijnsorganisaties en natuurclubs. We zitten middenin een proces dit via het NPG te regelen.

Wij willen transparantie. Voordat het college een zo cruciale samenwerking met een bedrijf als Shell wenst aan te gaan, kan ze niet aan de gemeenteraad voorbij gaan. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Waarom is de raad niet geïnformeerd over de bestuurlijke medewerking aan het onderzoek? Waarom moesten we dit via de media vernemen?

Vindt het college het wenselijk dat Shell ten behoeve van hun verdienmodel zich strategisch voorsorteert en op dit moment de leiding probeert te nemen op plannen, doelstellingen en de totstandkoming van het toekomstbeeld zoals is vastgesteld binnen het NPG?

Kan het college aangeven wat de waarde is als de inbreng van het Reos-onderzoek samenkomt met de andere visies uit het NPG en voor wie dit iets toevoegt? Sluit het college zich aan bij de uitspraken hierover van de Groen Links-gedeputeerde Homan?

Is het college er zich überhaupt van bewust dat deze samenwerking kan leiden tot een behoorlijke maatschappelijke onrust?

Herhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren (raadsvoorstel 10-7-2019) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. In de commissie Onderwijs & Welzijn heb ik al uitgebreid het woord gevoerd over dit onderwerp dus ik hou het nu bij nog drie zinnen. Onze fractie maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid rondom dit plan. Tijdens de commissie heeft de wethouder in de beantwoording van vragen die zorgen iets verlicht, maar onvoldoende voor ons om voor deze plannen te stemmen. Omdat zich toen al duidelijk een raadsmeerderheid voor dit plan aftekende, zullen wij echter wel alle moties steunen die we zien als een optimalisatie van het plan. Dankuwel. Lees hier de commissiewoordvoering terug!