Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 29-05-2019


29 mei 2019
 • d Vaststellen Definitief Ontwerp fietsroute Spoorlijn Groningen - Sauwerd (raadsvoorstel 3 april 2019) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. De geschiedenis herhaalt zichzelf. Ook een jaar geleden dienden wij een amendement in over deze nieuwe fietsroute langs het spoor van Groningen naar Sauwerd, waarin wij de raad verzochten om te kiezen voor een ander voorkeurstracé, waar minder groen voor gekapt hoefde te worden. Die heeft het helaas niet gehaald, en bij de uitwerking van het voorkeurstracé naar dit definitieve ontwerp zien we zelfs dat er nog veel meer bomen en houtopstand moeten verdwijnen dan eerst was gepland. Daarbij komt dat een deel van de voorgestelde ecologische compensatieplannen nog onzeker is, omdat hier op meerdere plekken nog medewerking van ProRail voor gevraagd moet worden. Ook duurt het bij nieuwe aanplant van groen vele jaren voordat de oorspronkelijke ecologische waarde wordt behaald.

Wij zien zeker de meerwaarde van betere fietsverbindingen in, maar niet ten koste van alles. Het knelpunt hier is met name de situatie rondom ‘t Blauwbörgje. Driekwart van de bomenkap zal hier plaatsvinden, een grote impact op het aanwezige groen in SES-gebied, voor een stukje fietspad dat slechts 15% van de totale route bedraagt. Daarom dienen wij samen met 100% Groningen dit amendement in, om de raad en het college te verzoeken enkel het overige gedeelte van de route, tussen de Walfridusbrug en de Zonnelaan, aan te leggen. Dankuwel.

  Interruptie D66: In het amendement noemt u dat de meeste mensen niet de hele route van A tot Z zullen rijden. Maar het spoor tussen Groningen en Maastricht wordt door de meeste reizigers toch ook niet in één stuk gebruikt, wilt u daar dan ook een stuk uithalen?

  Pechler: Nee, maar van Groningen naar Maastricht kan je ook omreizen via Heerlen, en dat is ook hier het geval.

  8 Discussiestukken

  c Haalbaarheidsonderzoek Huishoudelijke Hulp (collegebrief 9-4-2019) (Door Wesley Pechler)

  Dankuwel voorzitter. De discussie van de commissievergadering zal ik hier niet over doen. Als Partij voor de Dieren vinden we het jammer dat dit rapport is uitgevoerd op de huidige manier. We hadden graag meer aandacht gezien voor de belangen van de medewerkers en de cliënten, in plaats van de belangen van zorgbedrijven.

  Als je hulpbehoevend bent is het een erg hoge drempel om vreemde mensen je huis binnen te laten, ook al zijn ze er met de beste bedoelingen. Bij veel mensen met een hulpvraag zijn dit elke week al meerdere personen: iemand voor het eten, iemand voor de steunkousen, iemand voor het huishouden. Bij de huishoudelijke hulp gaat het echt om iemand die meerdere uren per week over de vloer is, en waar je een belangrijke sociale band mee opbouwt. Het is dan ook van groot belang om succesvolle koppeltjes van cliënten en medewerkers te laten bestaan, en daarom zijn wij mede-indieners van de SP motie hierover. Dankuwel.

  Noorderhaven (Door Kirsten de Wrede)

  Ik zie, ik zie wat u niet ziet, zei de inspreekster, die meende ik heel toepasselijk mevrouw Onrust heette en zij wees op de waarde van de gemeenschap in de Noorderhaven. 36 huishoudens leven daar nu in onzekerheid over hun huisvesting. Voor deze schepen moet een vergunning worden verleend die niet afhankelijk is van het vermogen tot varen van hun schip. Binnen de huidige regels voor de Noorderhaven moet een overdraagbare vergunning mogelijk zijn, die een stimulans voor financiering, onderhoud en verkoop zal zijn, zoals de heer Ubbens van het CDA net heeft uitgelegd.
  I see that I see what you don’t see is de Nederlandse bijdrage aan de Triënnale van Milaan, een ontwerp en kunstfestival en die gaat over de relatie tussen de mens en zijn omgeving en de manier waarop wij onze omgeving herscheppen. Welke uitgangspunten liggen besloten in de wens tot renovatie van de woonschepenhaven? We komen die gelijk tegen in de collegebrief: “de economische potentie en de belevingswaarde van het water in de stad beter benutten”. Voor de Partij voor de Dieren is de belevingswaarde van de 36 huishoudens net even wat belangrijker.