Motie 'Confis­queer de confetti'


27 november 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 november 2019, besprekende de collegebrief “Uitkomsten evaluatie evenementenbeleid”,

Constaterende dat:

  • De meeste confetti tegenwoordig van kunststof is, vaak met een metallic coating, en de meeste papieren confetti een glanzende plastic coating heeft;
  • Bij papieren confetti vaak gebruikt wordt gemaakt van inkt die schadelijk is voor de natuur;
  • In de buitenlucht gebruikte en/of verspreide confetti op de grond en in het water terechtkomt en daarmee uiteindelijk valt onder zwerfafval;

Overwegende dat:

  • De verspreide confetti schadelijk is voor stadsnatuur en de dieren;
  • Na de recordpoging confettischieten op Kingsland in 2018 in het stadspark nog wekenlang confetti werd gevonden;
  • De gemeenten Enschede, Utrecht en Kerkrade reeds een verbod op het wegschieten van confetti in de buitenruimte hebben afgekondigd;
  • Dat er snel afbreekbare alternatieven op basis van organisch materiaal zoals bladeren beschikbaar zijn;

Vraagt het college

  • Te onderzoeken of in het nieuwe evenementenbeleid het gebruik van alle soorten confetti, behalve confetti van organisch materiaal, voor gebruik in de buitenruimte verboden kan worden;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede Ceciel Nieuwenhout

Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen