Motie 'Plezier zonder dier'


27 november 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 november 2019, besprekende de collegebrief Uitkomsten evaluatie evenementenbeleid

Constaterende dat:

  • Het welzijn van dieren bij evenementen door landelijke wetgeving wordt geregeld;
  • De gemeente (nog) geen bevoegdheid heeft om beperkingen te stellen aan het gebruik van dieren bij evenementen;

Overwegende dat:

  • Evenementen met dieren, zoals roofvogelshows, onacceptabel dierenleed met zich meebrengen. Zo stelt de Vogelbescherming Nederland gesteund door tientallen organisaties;
  • In Amsterdam sinds begin 2019 alle activiteiten met dieren vergunningsplichtig zijn;
  • Met een vergunningsplicht voor evenementen met dieren meer zicht op het gebruik van dieren komt;

Verzoekt het college:

  • Om in het nieuwe evenementenbeleid alle activiteiten met dieren vergunningsplichtig te maken;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, Stadspartij

Tegen

D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA, Stad&Ommeland, Student&Stad, CDA, VVD, 100%Groningen