Motie: "Van woning­bouw­cor­po­ratie naar huur­ders­de­mo­cratie"


3 maart 2021

Constaterende dat:

-Groningen een rijke en trotse geschiedenis kent van sociale volkshuisvesting.

-Veel woningbouw mede tot stand is gekomen doordat mensen zich verenigden om sociale volkshuisvesting mogelijk te maken.

Overwegende dat:

-De meeste woningbouwverenigingen en woningstichtingen zijn omgevormd tot corporaties.

-Huurders zich onvoldoende gehoord voelen wanneer zij de woningbouwcorporaties met klachten, problemen en vragen benaderen.

-Huurders aangeven dat zij hun verhuurder als grote anonieme grote corporatie met niet-gekozen bestuurders zien.

-Huurders en woningzoekenden meer zeggenschap en invloed willen over hun eigen leiding, de keuzes en de koers van de verhuurder.

-De zeggenschap van huurders over hun eigen leef- en woonomgeving en over hun corporatie versterkt en verbeterd kan en moet worden.

-Dit ook betrokkenheid en binding van huurders met hun leef- en woonomgeving en woningbouworganisatie kan versterken.

Verzoekt het college:

-Een plan te maken om huurders en woningzoekenden (op een structurele manier) meer zeggenschap en invloed over de koers en op de besluiten van hun woningbouwcorporatie krijgen.

-Hierbij verschillende opties te uit te werken zoals:

1. Meer directe zeggenschap van huurders en woningzoekenden (bijvoorbeeld door middel van periodieke referenda en/of huurdersraadplegingen).

2. Het versterken van de huidige huurdersorganisaties en -platforms door deze onafhankelijk van de corporaties te maken.

3. Het oprichten van één gemeentelijke huurdersbelangenvereniging voor de gemeente Groningen.

-De raad hierover voor 1 januari 2022 te informeren.

Samen met SP.


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, Student&Stad, CDA, 100%Groningen

Tegen

D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, GL, Stadspartij, PartijvandeArbeid