Motie: 'Voor ieder huis een plan en een planning'


3 maart 2021

Constaterende dat:

 Huurders maandelijks huur overmaken aan hun woningbouwcorporatie.

 Zij hiervoor een gezonde en goede woningen horen te hebben en waaraan regelmatig onderhoud wordt gepleegd.

Overwegende dat:

 De afgelopen jaren vele huurders uit vele straten en buurten in actie zijn gekomen tegen problemen met vocht, tocht, schimmel en kou.

 Deze huurders pleiten voor renovatie en/of beter onderhoud van hun woningen door de woningbouwcorporatie.

 Huurders zich onvoldoende gehoord voelen wanneer zij de woningbouwcorporaties met klachten, problemen en vragen benaderen.

 Een plan en planning per woningbouwcorporatie voor renovatie en/of onderhoud van ieder huis, iedere straat en iedere buurt alle huurders (meer) zekerheid en duidelijkheid geeft over de toekomst van hun eigen woon- en leefomgeving.

Verzoekt het college:

 Met alle woningbouwcorporaties voor ieder huis, iedere straat en iedere buurt een plan en een planning te maken.

 Dit plan en deze planning voor 1 januari 2022 op de website van de gemeente en woningbouwcorporaties bekend te maken.

Motie samen met SP, CDA, Stadspartij, Student & Stad.


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, PvdD, CDA, VVD, Student&Stad, Stadspartij

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, CU, 100%Groningen