Een week in het leven van een raadslid voor de Partij voor de Dieren


Blog door Wesley Pechler

14 april 2019

Een week in het leven van een raadslid!

Sinds ik ruim 3 maanden geleden ben geïnstalleerd als raadslid krijg ik van vrienden en familie vaak de vraag “hoe het nou echt is”. Wat zijn mijn taken, waar ben ik echt mee bezig, en hoeveel tijd ben ik kwijt met het lidmaatschap van de Groningse gemeenteraad? Nou, bij deze het antwoord! En wel in de vorm van een dagboek van deze week.

Het heeft even geduurd, maar Kirsten, Terence en ik hebben inmiddels de portefeuilles helemaal verdeeld tussen ons drieën. Ik zit op het gehele sociale domein: zorg, welzijn, jeugdbeleid & ouderen, WMO, emancipatie & diversiteit, integratie & minderheden, en toegankelijkheid. Daarnaast heb ik ook het genoegen om te gaan over onderwijs & kinderopvang, cultuur, sport & recreatie, alternatieve woonvormen, en last but not least, het openbaar vervoer! Bij al deze thema’s mag ik onze vier kernwaarden van compassie, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid namens de Partij voor de Dieren vertegenwoordigen.

En dat gaat in een gemiddelde week ongeveer zo:

Maandagochtend ging de wekker om half negen, en de maandag begint steevast met het doorwerken van de mail van de afgelopen paar dagen. En dat is meestal nogal een berg: niet alleen collegebrieven en raadsvoorstellen, maar ook mails van bewoners met vragen of punten van aandacht, brieven van bedrijven, organisaties en andere instanties, schriftelijke vragen, moties of amendementen van de andere fracties, héél veel nieuwsbrieven, mededelingen van de griffie en uitnodigingen voor allerhande besprekingen en evenementen. Gelukkig hebben we een fractiemedewerker die de algemene mailbox beheert en ons aan van alles herinnert, en hoeven we zelf alleen in onze persoonlijke mailadressen te duiken!

Voor het weekend had ik wat technische vragen uitgezet bij de griffie, waar ik op maandagochtend een reactie op had gekregen met de contactgegevens van de op die onderwerpen verantwoordelijke ambtenaren. Een paar telefoontjes later had ik de antwoorden op mijn vragen en kon ik die punten meenemen in het schrijven van de agenda voor de fractievergadering van later die avond. Vervolgens ging ik aan de slag met het voorbereiden van een interview, en om 12:00 was het dan zover! Gedurende bijna anderhalf uur werd ik (in het Engels) geïnterviewd over onze visie op het Betonbos, een prachtige alternatieve woonvorm in de stad, en mocht ik vertellen over onze inzet voor het Betonbos de afgelopen maanden. Zie hier! Daarna had ik even een adempauze, een paar uur de tijd om op een dakterras heerlijk in het zonnetje vegan te lunchen met een vriendin (en oud-collega). Vervolgens dook ik vanuit de La Place rechtstreeks de fractiekamer van het Stadhuis in om nog even wat binnengekomen stukken door te werken.

Rond etenstijd had ik een 2 uur lange vergadering van de Commissie Werk- en Vergaderwijzen. Hierin bereid een delegatie van raadsleden voor op een (mogelijke) nieuwe manier van werken van de gemeenteraad, met meer ruimte voor inwonerbetrokkenheid en gebiedsgericht werken. Als we rond etenstijd een afspraak hebben op het Stadhuis wordt er meestal voor een maaltijd of wat broodjes gezorgd, en op mijn aanvraag zaten daar dit keer gelukkig ook wat vegan broodjes bij!

De maandagavond is steevast de avond van de interne fractievergadering, dus het huis van onze fractievoorzitter Kirsten was de volgende bestemming. Alles wat we de komende week of weken van plan zijn komt dan voorbij, en het is altijd erg fijn om elkaar aan het begin van de week even te zien.

Mijn dinsdag was iets rustiger en stond meer in het teken van mijn andere werk, voor Farmacogenetica in het UMCG. Daarna heb ik met een vriendin thuis een film gekeken en samen chili sin carne gegeten, maar ‘s avonds had ik weer een raadsafspraak! En wel in Lewenborg: een kennismakingsavond met bijna alle speeltuinverenigingen, buurthuizen en dorpshuizen in de nieuwe gemeente Groningen. Dat zijn er meer dan 30! Erg leerzaam, en gelukkig ook erg gezellig.

De woensdag is in Groningen de raadsdag, dus dan barst de hectiek volledig los. Om half negen zat ik vanochtend al achter de computer om een woordvoering voor de commissie Beheer & Verkeer van later die avond te schrijven. (Lees ze hier!) Daarna sprong ik om kwart over negen op de fiets naar Haren, om daar tijdens een werkbezoek kennis te maken met een basisschool en een schoolbestuur dat nu onder de nieuwe gemeente Groningen valt. Wederom een leerzame paar uur met leuke en enthousiaste mensen! Eigenlijk is dat een van de mooiste dingen aan het werk als raadslid: dat je op zoveel plekken een kijkje achter de schermen mag nemen, en overal wordt aangestoken door het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van betrokken vakmensen en bewoners.

Terug in Groningen heb ik in het Stadhuis weer een woordvoering geschreven, dit keer voor de Commissie Onderwijs & Welzijn, waar ik op het moment van schrijven zometeen aan moet schuiven.(Lees die hier!) Om half twee moest ik echter alweer in De Oosterpoort zijn, voor een 3 uur lange aftrap van de Kadernota Cultuur 2021-2028, met alle grote spelers van cultuur in het noorden. Van Ten Boer tot Haren en van Friesland tot Drenthe, van amateurkunst tot professioneel en van uitvoerend tot beleidsmatig, iedereen was erbij. De conclusie? De cultuursector in Groningen doet het erg goed, maar het kan altijd beter. Zeker op het gebied van verbinding en toegankelijkheid voor sociaaleconomisch zwakkere groepen!

Hierna had ik even de tijd om in de Jumbo wat vegan sushi te scoren en de derde en laatste woordvoering voor vanavond voor te bereiden, en toen mocht ik Kirsten aflossen in de Commissie Beheer & Verkeer. Zij had net het woord gevoerd over de voortgang van de Zuidelijke Ringweg, en ik mocht iets zeggen over de nationale OV-strategie van de gemeente. Het was gelijk het laatste punt op de agenda van de commissie, en naderhand had ik even een uur eetpauze. Die eetpauze betekende voor mij: een vegan foccacia van de Jumbo naar binnen schuiven en dit verhaal typen. Zometeen dus de Commissie Onderwijs & Welzijn, en dan zit mijn werkdagje van 08.30 tot 22.30 er weer op!

Wat er voor de rest van de week op de agenda staat? Een stuk minder, gelukkig.

Het zwaartepunt van raadswerk ligt in Groningen echt op de eerste drie dagen van de week. Zeker de donderdag probeer ik altijd zoveel mogelijk vrij van politiek te houden, om een beetje bij te komen van de raadswoensdag. Op vrijdag duik ik weer de mailbox in om de binnengekomen stukken van de voorgaande dagen te lezen, en mocht er iets in de actualiteiten zijn dat om politieke actie vraagt, bijvoorbeeld het schrijven van schriftelijke vragen of een persbericht, is daar voor het weekend nog tijd voor.

Van het weekend zelf probeer ik echt een rustpunt te maken, in ieder geval op het gebied van werk. Dat lukt echter niet altijd! Ook als het wel lukt om het werk even opzij te leggen, zit ik haast elk weekend wel een paar uur in de trein. En waar ik vroeger vooral Netflixseries keek in de trein, zijn die nu vervangen door een stapel tijdschriften. Als raadslid krijg je ontzettend veel binnen: het tijdschrift van de VNG, van heel veel wijken en dorpen een wijkkrant, nieuwsbrieven van stedenbanden en bijvoorbeeld de Groninger City Club, cultuurbladen als Kunst op Straat, bladen over het sociaal domein, en jaarverslagen van bijvoorbeeld Noorderzon en VRIJDAG, het huis voor de amateurkunst. Er valt echt altijd wel wat te lezen, en ik vind het een fijne manier om al reizend op de hoogte te blijven van alles wat er in deze mooie gemeente speelt.

Als ik dit alles zo bij elkaar optel kom ik voor deze week tot 8 uur raadswerk op de maandag, 3.5 uur op de dinsdag, 13 uur (!) op de woensdag, 1-2 uur op de vrijdag en 1-3 uur in het weekend. Dit is wel al inclusief al het gefiets van en naar afspraaklocaties in de dorpen en de wijken! In totaal dus al 27 uur voor deze week, en dat terwijl het een week zonder schriftelijke vragen of moties was. De VNG heeft als richtlijn dat het raadslidmaatschap ongeveer 16 uur per week duurt, maar dat gaat voor een kleine fractie in een grote gemeente dus niet helemaal op. Maar ik doe het ontzettend graag, en vind het gelukkig ontzettend leuk.

Gerelateerd nieuws

PvdD & 100% Groningen Willen Betere Toegankelijkheid bij Bouwwerkzaamheden

GRONINGEN - De Groningse raadsfracties van de Partij voor de Dieren en 100% Groningen willen dat er beter rekening gehouden w...

Lees verder

Partij voor de Dieren en Stadspartij voor Stad en Ommeland willen bij groenbeheer de focus op biodiversiteit in plaats van op netheid

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij voor Stad en Ommeland willen dat de gemeente op een andere manier naar het groenbe...

Lees verder