Nood­pakket Energie en Inflatie 14 miljoen


Wij vragen ook aandacht voor alter­na­tieve woon­vormen, dieren­op­vang­centra en inzet WIJ.

13 oktober 2022

Het college van GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hebben een noodpakket samengesteld van 14 miljoen euro om tegemoet te komen in de stijgende kosten door inflatie en de energiecrisis. Dit is de eerste vergadering over dit noodpakket.

Namens onze fractie had Wesley Pechler, onze fractievoorzitter het woord.Hij belichtte hoe we de laatste jaren steeds in crises terecht komen door de roofbouw op de aarde en omgang met mensen en dieren. Eerdere politieke keuzes droegen bij aan het ontstaan van deze crises. Als fractie zijn wij blij dat de gemeente Groningen, bovenop het pakket van de Rijksoverheid, een noodpakket samenstelt om inwoners van onze gemeente tegemoet te komen.

Wij vragen aandacht voor een aantal onderwerpen in het bijzonder:
- Alternatieve woonvormen (vanaf 4:06)
- Het dierenopvangcentrum aan de Adorperweg ( vanaf 4:52)
- Inzet WIJ Groningen bij toename hulpvragen (vanaf 6:00)

De wethouder zegt toe de aandachtspunten in overweging te nemen t.av. het raadsvoorstel dat gemaakt gaat worden.

Wilt u de gehele raadsvergadering terugkijken en de documenten van het noodpakket inzien: Raadsvergadering Noodpakket energiekosten

Wilt u de woordvoering nalezen: Woordvoering: Noodpakket energiekosten en inflatie

Hieronder kijkt u de bijdrage terug van Wesley Pechler:

Gerelateerd nieuws

Maandoverzicht augustus/ september

Afgelopen maand is het nieuwe politiek jaar begonnen en zijn we alweer druk bezig gegaan om Groningen iets groener, diervrien...

Lees verder

De concept-begroting 2023 is gepresenteerd!

2 november 2022De begroting van 2023 van het college GroenLinks, Partij van de Arbeid, Socialistische Partij, Partij voor de ...

Lees verder