De concept-begroting 2023 is gepre­sen­teerd!


Sociaal, groen en duurzaam.

2 november 2022

2 november 2022
De begroting van 2023 van het college GroenLinks, Partij van de Arbeid, Socialistische Partij, Partij voor de Dieren en Christen Unie heeft een conceptbegroting gepresenteerd voor 2023.

Hier vindt u onze reactie in de woordvoeringen hierop: Woordvoering begroting 2023

9 november 2022
De moties en begroting van 2023 zijn 9 november besproken. De begroting is aangenomen door de raad! Onze woordvoering van 9 november vindt u hier: Woordvoering begroting 2023 - 9 november