Partij voor de Dieren wil geen gebagger tijdens winter­slaap vissen en amfibieën in Noor­der­plantsoen


29 januari 2019

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de geplande baggerwerkzaamheden in het Noorderplantsoen uitstelt tot het najaar. Als er in februari wordt gebaggerd, zou dit tot de dood van vele vissen en amfibieën kunnen leiden, omdat die tijdens hun winterslaap in de modder liggen. De partij stelt schriftelijke vragen over de kwestie.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor Dieren in de gemeente Groningen, noemt het onbegrijpelijk dat de gemeente zich aan haar zorgplicht denkt te kunnen onttrekken. Ook vindt zij het vreemd dat er met geen enkel woord gerept wordt over de aanwezige schildpadden in de vijvers. “Iedereen die wel eens in het Noorderplantsoen komt, weet dat ze er zijn, ” aldus de Wrede.

Door in de periode tussen februari en eind april te gaan baggeren, voldoet de gemeente niet aan de zorgplicht die staat beschreven in de toetsing die zij zelf heeft laten uitvoeren. In het kader van de wet natuurbescherming heeft ecologisch onderzoeksbureau Waardenburg de kwestie onderzocht en een rapport geschreven. Hierin staat dat er niet gebaggerd mag worden tijdens de voortplanting- en overwinterperiode van vissen en amfibieën.

Tevens wijst de partij erop dat de werkzaamheden stilgelegd zullen moeten worden wanneer er vogelnesten worden aangetroffen. Aangezien dit tijdens het broedseizoen voor de hand ligt, zal dit tot hogere kosten kunnen leiden.

Lees de schriftelijke vragen hier!