Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding pluim­vee­be­drijf Woltersum


19 maart 2019

De Partij voor de Dieren wil dat het college negatief beschikt over de vergunningsaanvraag voor 20000 extra kippen, die is ingediend door een bestaand pluimveebedrijf in Woltersum met reeds 38000 kippen. Het bedrijf bevindt zich in een gebied waar uitbreiding van intensieve veehouderij niet is toegestaan. Daarnaast bevindt het bedrijf zich binnen een km² van omwonenden, waardoor hun risico op longontsteking is toegenomen.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen, is benieuwd welke definitie van intensieve veehouderij de nieuwe gemeente Groningen gaat hanteren. “Dit soort zaken moet na de herindeling allemaal nog geharmoniseerd worden. Als Partij voor de Dieren vinden wij het belangrijk om nu, voordat het college heeft beschikt, een duidelijk signaal af te geven dat bedrijven met tien duizenden kippen niet thuis horen in een gemeente die zegt te streven naar een diervriendelijke sector”, aldus de Wrede.

De Wrede stelt dat het hier gaat om een bedrijf dat na gunning meer dan 40000 kippen, namelijk 58000 kippen, heeft en hiermee onder de Richtlijn Industriële Emissies valt. Het rijk beschouwt pluimveebedrijven met meer dan 40000 kippen als een grote intensieve veehouderij.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil verkeersborden van bamboe

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil een pilot met bamboe verkeersborden in Groningen. Hier hee...

Lees verder

Feestje voor de bomen

Vandaag ben ik bij de jaarlijkse viering van de “Boomfeestdag” in Groningen geweest. Deze was vanwege de regen en harde wind ...

Lees verder