Partij voor de Dieren: zorgen om biomas­sa­cen­trale naast long­pa­ti­ënten in Haren


14 februari 2020

De Partij voor de Dieren heeft vragen

gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Groningen

over de pas verleende omgevingsvergunning voor een biomassacentrale in

Haren, nabij Beatrixoord. De partij wil dat de uitstoot van de centrale

gemeten wordt, ook omdat er in Beatrixoord longpatiënten revalideren.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede is verbaasd. “Er is net een

biomassacentrale in Winschoten gesloten uit angst voor de gezondheid van

omwonenden. De uitstoot van fijnstof bleek erg groot. En nu laat dit

college een biomassacentrale neerzetten naast een centrum voor

revaliderende longpatiënten?“

De Partij voor de Dieren is geen groot voorstander van biomassa

centrales, omdat er veel bomen in zouden worden opgestookt en de

uitstoot nog groter is dan die van kolencentrales. Er zijn meerdere

biomassacentrales in de Stad, zoals bij Kardinge en de Biotoop in Haren.

De Wrede: “Wij proberen al een tijdje erachter te komen wat de uitstoot

is van die centrales, maar het komt erop neer dat de regelgeving complex

is, dat de gemeente vaak niet bevoegd gezag is of het niet weet. We zijn

ermee bezig, maar de situatie in Haren vraagt om onmiddellijke

duidelijkheid”.

Lees de schriftelijke vragen hier!