Schrif­te­lijke vragen betref­fende de aanpak van de eiken­pro­ces­sierups


Geacht college,

De Partij voor de Dieren is vandaag zeer geschrokken van het nieuws op de voorpagina van het Dagblad van het Noorden met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups. “Plakstrips, die om bomen worden gewikkeld om de opmars van de eikenprocessierups te stoppen, zijn erger dan de kwaal. Ook vogels en vleermuizen sterven een langzame dood,” aldus het artikel. Ruim vier weken geleden stelde onze partij enkele technische vragen met betrekking tot de eikenprocessierups, waar wij nog geen antwoord op hebben gekregen. Deze waren een vervolg op onze eerdere schriftelijke vragen en direct naar aanleiding van de aangekondigde proef vanuit minister Schouten met betrekking tot de aanpak van de eikenprocessierups: er zou daarbij landbouwgif in bomen worden gespoten. Mede onder druk van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is dit plan afgeblazen.

Vorig jaar hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van de eikenprocessierups in onze gemeente. [1] Er worden hier in de gemeente dus geen extra vogelkasten opgehangen, zoals bij Wapserveen, maar wel extra bloemen gepoot. En bij de plant van bomen wordt erop gelet dat er geen monoculturen worden gecreëerd. In het recente groenplan noemt u de rups één keer zijdelings, zonder een concreet plan.

Graag stellen wij u enkele vragen over de aanpak van de eikenprocessierups in onze gemeente.

  1. Lijkt de door u gekozen aanpak vruchten te hebben afgeworpen? In hoeverre lijkt de overlast in onze gemeente toe, dan wel af te zijn genomen?
  2. Bent u bereid om alsnog vogelkastjes op te hangen?
  3. Worden in onze gemeente ook zogenaamde “aaltjes” gebruikt bij het doden van de eikenprocessierups?
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat deze aaltjes dan wel biologisch zijn, maar niet onschuldig, daar zij ook andere insecten, zoals rupsen van bedreigde diersoorten eten? [2]
  5. In hoeverre bent u bereid om het gebruik van aaltjes in onze gemeente te ontmoedigen? Kunt u dit toelichten?
  6. In Wapserveen heeft men groot succes geboekt bij het tegengaan van de eikenprocessierups door het stimuleren van de biodiversiteit. [3] Niet door alleen bloemen te planten, maar ook planten, en het ophangen van nestkastjes. Het is gebleken dat de rups hierdoor met 80% verminderde. Dit gebeurde op een wijze die ten goede kwam aan andere dieren en de biodiversiteit in het algemeen. Bent u bereid om het draaiboek eikenprocessierups, dat hier is ontwikkeld, ook in Groningen toe te passen en zo de wind uit de zeilen van chemische en natuuronvriendelijke bestrijding weg te nemen? [4]
  7. De plakstrips die gebruikt worden om de opmars van de rups tegen te gaan, hebben niet alleen een averechts effect op de volksgezondheid, doordat er juist extra veel brandharen worden afgeschoten, maar vormen een dodelijke kwelling voor vogels en vleermuizen die hierop vast komen te zitten. Bent u bereid om deze tapes in de APV te verbieden? De tapes zijn een bedreiging voor de volksgezondheid en bovendien voor het milieu en natuurschoon, hoofdstuk 4 van de APV.

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-de-eikenprocessierups

[2] https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/wat-is-preventieve-bestrijding-2/

[3] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154151/Heel-Nederland-wil-rupsenbestrijding-leren-van-Wapserveen

[4] https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/praktisch-draaiboek-voor-natuurlijke-bestrijding-eikenprocessierups/