Schrif­te­lijke vragen over Het Groninger Winter­festijn


Groningen, 14 januari 2020

Geacht college,

In het kader van de ambities van het college, die we voor het gemak even zullen samenvatten aan de hand van de titel van het collegeakkoord, namelijk een gezond, groen en gelukkig Groningen, waren we ietwat verwonderd over de aard der festiviteiten die tijdens de kerstvakantie op de Grote Markt voor vertier mochten zorgen.

Argeloze bezoekers van de Grote Markt, waaronder ondergetekenden, die in deze tijd uit hoofde van hun raadswerk de Grote Markt veelvuldig bezochten, sloegen te pletter op een mix van een zich voortdurend herhalend deuntje. Als Sirenen uit de Odyssee lokten luidsprekers bezoekers met een fragment uit “We speak no Americano” naar een goktent. Alsof dit geschetter niet voldoende was, vervloog iedere herinnering aan waar het bij kerst ooit om draaide (laten we zeggen: naastenliefde en wereldvrede), bij de aanblik van andere verleidingen, zoals dode dieren in de vorm van hamburgers en braadworsten. Hoogtepunt van dit alles was de Coca-Cola truck, waarvan de stoutmoedigsten in onze fractie schoorvoetend durfden toe te geven dat hij in het echt ook nog eens veel minder mooi bleek dan op de beelden.

Ja! Voor heus winterplezier zorgde de ijsbaan, want ’s winters vriest het niet meer zo vaak, maar geschaatst moet er worden. We speak no Americano, maar onder de grote kerstboom was het net Cultura Americana. Collegiale ambities konden wij hier niet bespeuren. Onder het motto “Make kerst in Groningen great again” hebben we daarom enkele vragen.

  1. Zou u alvast, om voor volgend jaar in de kerststemming te komen en voordat u deze vragen gaat beantwoorden, het liedje, ‘We Speak no Americano’, in een loop willen zetten en een tijdje willen aanhoren? https://www.youtube.com/watch?v=a0r0jznFjA8.
  2. Dit jaar werd de invulling van het Winterfestijn op de Grote Markt verzorgd door een samenwerkingsverband van de Gemeente met 4PM Entertainment, Dutch7, CocaCola, GCC, DvhN en Bakker Bart. Hoe kijkt u na afloop tegen deze samenwerking aan?
  3. In vergelijking met de organisatie door Stichting Evenementen Groningen, bent u het met ons eens dat bovenstaande partijen met goedkoop commercieel vertier op de proppen zijn gekomen? Zo nee, waarom niet?
  4. Vond u het festijn duurzaam? Zo ja, waarom? Kon het duurzamer?
  5. Een filosoof uit het oude Griekenland, Herakleitos, zei ooit: niemand stapt ooit tweemaal in dezelfde rivier, waarmee hij bedoelde dat alles voortdurend verandert. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het tijd is om de associatie tussen winter en ijs los te laten, omdat deze twee zaken vermoedelijk steeds minder vaak zullen samenvallen?
  6. Bent u het met ons eens dat een ijsbaan in deze tijd van klimaatproblematiek niet meer te verantwoorden is? Kunt u een inschatting geven van de hoeveelheid elektriciteit die hiermee gemoeid is geweest? Waar kwam deze stroom vandaan?
  7. Hoe kijkt u aan tegen de vercommercialisering van de openbare ruimte, waar met deze invulling sprake van was? Bent u het met ons eens dat dit niet wenselijk is?
  8. Op de website van Het Groninger Winterfestijn[1] werden ons lekkernijen als chocolademelk, oliebollen, poffertjes, grillgerechten en gluhwijn voorgeschoteld. Wat vond u van het vegetarisch en plantaardig aanbod?
  9. Kunt u aangeven of u voornemens bent volgend jaar het evenement op dezelfde wijze te ( laten) organiseren? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk lijkt dat de gemeente zelf de regie gaat voeren teneinde een mooi en duurzaam winterfestijn te stimuleren?

Naast het kappen van een gezonde boom om op de Grote Markt te plaatsen, zijn er ook andere argumenten om op zoek te gaan naar alternatieven voor een gekapte kerstboom. Namelijk veiligheid. Men heeft vernielingen aan de boom proberen aan te richten en vanwege het vuurwerk moest de boom hals overkop gesnoeid worden.[2][3]

10. Bent u het met ons eens dat het kappen van een zeer grote mooie boom om een paar weken als kerstboom te dienen óók niet meer van deze tijd is? Is het college bereid alternatieven te zoeken voor de gekapte kerstboom op de Grote Markt?

11. Tot slot. In hoeverre vond u dit winterfestijn een uitstraling hebben die past bij het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’?

Met hartelijke groet,

Terence van Zoelen

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://www.hetgroningerwinterfestijn.nl/

[2] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/216718/Video-Vandaal-vernielt-kerstboomverlichting-Grote-Markt

[3] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217242/Kerstboom-Grote-Markt-wordt-weer-afgevoerd-Anders-gaat-de-fik-erin