Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 27-01-2021


28 januari 2021

In deze raadsvergadering is ons Initiatiefvoorstel Natuurinclusief Bouwen aangenomen. Ook steunden we het initiatiefvoorstel voor de terugkeer van de Gezinsverzorger.

We stemden tegen het bestemmingsplan Friesestraatweg 231 met de volgende stemverklaring:

Wij wensen te worden geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd, het zijn vooral veel stenen, niet natuurinclusief, en het zijn hele dure huizen.

Herinrichting Grote Markt

Voorzitter, we hebben hier een gezond heftige discussie over gehad binnen de fractie maar uiteindelijk stemmen we terughoudend voor. Ondanks dat we dit besluit liever uitgesteld hadden en meer keuzes hadden gezien in de scenario’s. De grote markt moet echt groener, met minder asfalt, meer zitplekken, en bij het definitieve ontwerp zullen we kritisch zijn op de kosten.

Motie 14 van de SP over het stimuleren van de werkgelegenheid voor vakkrachten en werkzoekenden met een beroepsopleiding hebben we niet gesteund. We vinden dat het terugbrengen van slagers naar de wijken geen goed idee is. Terence van Zoelen: "Slagers zijn de frontoffice van een wereld vol dierenleed, dat is geen lokale ambacht en maakindustrie."

Motie 11 van de PVV hebben we tegengestemd. In tegenstelling tot de feitenvrije retoriek over klimaatverandering van de indiener van deze motie weten wij wel dat de klimaatcrisis een groot probleem is, dus stemmen wij tegen.