Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 30-06-2021


30 juni 2021

10a Discussie Maatregelen Evenwicht en Rust (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Onze goedkeuring voor dit raadsvoorstel hebben wij in de meningsvormende vergadering al gegeven, de beantwoording van de burgemeester konden wij toen ook goed volgen. De meeste moties van Student & Stad zullen wij dan ook niet steunen, wij zijn voor het alcoholverbod en het stiltegebied. Na tien uur is het gewoon tijd voor rust reinheid en regelmaat. Aangezien de burgemeester tevens aangaf dat Stadsbeheer echt al aan de grenzen van hun capaciteit zit zullen we ook de motie voor nog meer afvalbakken niet steunen. De motie over een zorgvuldige evaluatie steunen we wel. Dank.

11c Motie Vreemd (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Een jaar na de Black Lives Matter protesten is het duidelijk dat dit slechts het begin was van een nieuw tijdperk. Een waarin we als samenleving kritisch kijken naar ons eigen verleden, en waarin we fouten van destijds die nu nog voortleven in de vorm van neokolonialisme, racisme en discriminatie recht proberen te zetten. Onderzoek naar ons eigen slavernijverleden is daar een van. Het is natuurlijk een feit dat wat in Nederland een Gouden Eeuw wordt genoemd, voor grote gedeelten van de wereld een tijd was van roofbouw en uitbuiting. Officiƫle excuses lijken ons hier zeer voor de hand liggen en wel het minste wat we als stadsbestuur kunnen doen, maar dat er eerst nader onderzoek wordt gedaan naar de rol van de stad en haar vorige bestuurders lijkt ons goed. Wij dienen deze motie van de heer Lo a Njoe dan ook van harte mede in, en ik kan me voor de rest ook volledig aansluiten bij zijn betoog.