Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 18-12-2019


19 december 2019

7d Stand van zaken handhavingstraject Noorderhaven (collegebrief 14 november 2019) (Door: Kirsten de Wrede)

Je denkt, na de vaak onvermijdelijke stormen des levens, een veilige haven te hebben gevonden. En dan besluit het college dat jóuw boot, de plek waar je woont, waar je bed staat, de “economische potentie en de belevingswaarde van het water in de stad” belemmert. Deze beslissing van het college én de Raad, betekent dat jouw financiële toekomst in één klap onzeker is geworden. Voor de Partij voor de Dieren zou de mens nooit een middel mogen zijn, maar altijd een doel. Vandaar dat wij deze motie mee- indienen.

Rondvraag:

Er wordt op dit moment behoorlijk gekapt in de gemeente, zoals aan het Winschoterdiep en aan het Platvoetspad. Aan het Platvoetspad wordt fors minder teruggeplant dan gekapt. Waarom is dat zo?

Antwoord wethouder:

Antwoord waarom er minder bomen terugkomen is tweeledig. Deel van populieren in het bosplantsoentje zijn samen opgegroeid, zijn bomen die elkaar een beetje knuffelen. Daardoor blijft elke individuele boom klein. Als je er een aantal bomen weghaalt kunnen de bomen die daar overblijven beter doorgroeien. Kwaliteit (boomareaal) boven kwantiteit (aantal stammen). Bij Platvoetspad geldt datzelfde.

7e. Nacalculatie Renovatie Papiermolen (Door Wesley Pechler).
Dankuwel voorzitter. Dat de renovatie goedkoper is uitgevallen is hartstikke mooi. We begrepen van de wethouder dat niet alle middelen die voor de renovatie waren gereserveerd initieel uit het sportbudget kwamen. Maar we zien ook dat op het sportbudget is bezuinigd, en dat dit extra geld daar meer dan welkom zou zijn. Daarom dienen wij het amendement van het CDA mede in. Dankuwel.

Interruptie ChristenUnie: Vindt de Partij voor de Dieren dan dat de komende jaren elke keer als er ergens een vrijval van middelen is dat maar naar een domein moet gaan waar op bezuinigd is?

Antwoord: Nee, dat lijkt me iets dat maatwerk is en per keer bekeken moet worden. Maar we zien nu dat dit geld bij sport zeer zeker welkom zou zijn.

Discussienotitie tarieven logiesbelasting (collegebrief 17 oktober 2019) (Door Terence van Zoelen).

Dank voorzitter,

Het college gaat de tarieven van de logiesbelasting voor 2021 herzien en we kunnen als raad aangeven welke mogelijkheden van differentiatie we kunnen toepassen. Wij zien graag een duurzaamheidscomponent in de logiesbelasting.
Naar het oordeel van de VNG is de mate van duurzaamheid van een verblijf, een maatstaf die voldoende objectief is om differentiatie van het tarief op te kunnen baseren. Daarvoor kunnen we het GreenKey label gebruiken. Dit keurmerk kan met een lichte administratieve last aan de belastingheffer kan worden aangegeven.
Het keurmerk kan voor relatieve lage kosten door een ondernemer worden aangevraagd. Een keuring levert een `Greenkey` label op die kostenbesparend voor de ondernemer zal werken. Voor een kleine ondernemer zal deelname ongeveer jaarlijks 300 euro kosten. Voor een grote ondernemer ongeveer 800 euro en voor een minicamping of B&B 200 euro. Daarnaast zijn er voor verduurzaming ook subsidieregelingen voor ondernemingen. Deelnamekosten vallen dus mee,
Maar om meer ondernemers (met name de kleine ondernemers) tot de aanvraag van dit label te stimuleren willen we graag dat de gemeente een compensatie aanbiedt via de logiesbelasting, zodat de aanbiedingsprijs per een overnachting lager wordt. Wij dienen daarom een motie in om differentiatie op ecologische voetafdruk mee te nemen in de logiestarieven voor 2021.

Revitalisering Stadhuis (raadsvoorstel 20 november 2019)
Gezien de financiële situatie zien we een zeer dure verbouwing van het stadhuis niet zitten. We willen een uitgeklede optie waarbij de meest noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het isoleren en vervangen van de verwarming.

Nu het er naar uit ziet dat een meerderheid van de raad toch variant 1 gaat kiezen en er met ingang van 2023 ongeveer een ton (€103.085) (in 2023, daarna aflopend) aan middelen uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) wordt onttrokken, totdat er structurele middelen gevonden zijn, willen we aan de wethouder vragen of dat niet ten koste zal gaan van groenvoorzieningen die in het SIF zijn opgenomen? Daarover had de wethouder namelijk eerder de toezegging gedaan tijdens de jaarrekening dat deze middelen veilig zouden zijn. Is dat zo?