Motie "Week zonder vlees"


30 januari 2019

Motie Week zonder vlees

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 januari 2019,

Constaterende dat:

  • De consumptie van dierlijke eiwitten een grote bijdrage levert aan klimaatverandering, ontbossing en dierenleed;
  • Verschillende wetenschappelijke onderzoeken een directe link aantonen tussen dierlijke eiwitconsumptie en welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten

Overwegende dat:

  • De gemeente Groningen een voorbeeldfunctie heeft en een leidende rol in het promoten van een gezonde levensstijl van haar inwoners in het kader van “Healthy Ageing”;
  • De gemeente Groningen een voorbeeldfunctie heeft in het promoten van een duurzame en klimaatvriendelijk samenleving

Voorts overwegende dat:

  • Van 11 t&m 17 maart wederom de nationale week zonder vlees wordt georganiseerd;
  • De campagne vorig jaar een groot succes was waaraan vele grote bedrijven, instanties, individuele personen en lokale overheden meededen;
  • Gedragsverandering daadwerkelijk wordt aangetoond doordat 47% van de deelnemers uit 2018 aangeeft na zes maanden nog steeds structureel minder vlees te eten

Verzoekt het college:

  • De gemeente Groningen vanaf 2019 deel te laten nemen aan de “Nationale week zonder vlees” en dit actief te promoten op sociale media;
  • Volgens de uitgangspunten van de “Nationale week zonder vlees” geen vlees of vis te serveren in de restaurants en kantines van gemeentelijke gebouwen in de week van 11 t&m 17 maart

En gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede & Marten Duit

Partij voor de Dieren & Student en Stad


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Student&Stad, GroenLinks, 100%Groningen

Tegen

D66, SP, VVD, PvdA, Stad&Ommeland, CDA, ChristenUnie, PVV