Drie moties over evene­men­ten­visie zijn aange­nomen


Sterrebos en Zuider­plantsoen blijven vrij van grote festivals en evene­menten.

4 oktober 2023

Drie moties ten aanzien van de evenementenvisie zijn aangenomen! Dit betekent dat het Zuiderplantsoen en Sterrebos niet voor grote evenementen gebruikt mag worden. Kleine evenementen (denk aan herdenkingen of kleine marken) zouden wel kunnen. We zijn blij dat natuur en ecologie zo behouden kan blijven.

Daarnaast vragen we het college om toe te zien op toegankelijkheid voor mensen met een handicap tot festivals en evenementen. Veel mensen kunnen niet genieten van evenementen, omdat er voor hen geen goede mogelijkheden zijn om deel te nemen. Wij willen dat dit verandert!

De derde motie gaat over meetmethodes: er is geen eenduidige meetmethode in Nederland, waardoor er willekeur kan optreden. Met één maat meten maakt het voor heel Nederland transparanter!

Motie: met 1 maat meten
Motie: Zuiderplantsoen

Motie: Toegankelijkheid festivals en evenementen

Gerelateerd nieuws

Wij zijn terug van reces!

We zijn terug van reces en daardoor begint het politieke jaar weer! Schriftelijke vragen Klimaat en Veiligheid. Tijdens he...

Lees verder

Bestuur Partij voor de Dieren: geen integriteitsschendingen Esther Ouwehand

Wat een roerige tijd is dit geweest voor onze partij. Vooral met veel onzekerheid en vragen. Wij zijn dan ook erg blij om te ...

Lees verder