Woord­voe­ringen commissies, 09-12-2020


10 december 2020

20.00 - 21.00 Ontwikkeling Maatschappelijke Opvang (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, nog even terug naar de winterregeling en het artikel dat vorige week in de krant stond. Hoe staat het college er tegenaan om de minimumtemperatuur hiervoor te verhogen, naar een gevoelstemperatuur voor 0 graden, of 5 graden, zodat mensen ook bij die temperaturen daar al in aanmerking voor komen?
“Een goede vraag van de heer Pechler - we kijken of we aansluiten bij de G4 winterregeling, maar dat heeft wel implicaties - we zijn er mee bezig.”

Dank voorzitter, het eerste voorstel dat de heer Koks net doet, daar kunnen we als Partij voor de Dieren in meegaan, mijn fractie vindt ook dat corporaties standaard voldoende woningen beschikbaar moeten hebben voor deze doelgroep. De tweede suggestie, om huisuitzettingen alleen nog mogelijk te maken bij criminaliteit, die vinden we lastiger. Zelf heb ik natuurlijk persoonlijk in mei meegemaakt dat mijn buren hun flat explodeerden - nouja, dat valt dan onder criminaliteit, maar het heeft voor mij wel scherp gemaakt hoe erg overlast je leefgenot kan verpesten. En overlast heeft natuurlijk zijn weerslag op heel veel andere terreinen, zoals ook mentale gezondheid, dus wat dat betreft willen we dat in gevallen van ernstige overlast huisuitzettingen wel mogelijk blijven, zodat buren daar niet eeuwig mee blijven zitten.

De heer Koks, SP: “Eens, maar daarvoor hebben we nu ook al het 2e kans systeem, voor zware overlastveroorzakers, die onder voorwaarden herhuisvest worden, maar die staan dan in ieder geval niet tot straat. Zo voorkom je dat mensen tot midden in de nacht opgescheept zitten met een klopboor van de buren en ook dat mensen dakloos worden.”

Dank voorzitter, en dank aan het college voor deze mooie update. Ik heb twee opmerkingen. Het is mooi en nodig dat we 1,7 miljoen krijgen van het rijk voor het verminderen van dak- en thuisloosheid. Gelukkig heeft het rijk de urgentie hiervan blijkbaar ook begrepen nadat tijdens de afgelopen kabinetsperiodes de landelijke dakloosheid is verdubbeld en we nu op een hoger percentage daklozen zitten dan de Verenigde Staten, en dat is niet een land waar je het op dit onderwerp slechter wil doen.

Het is dan ook een mooie nieuwe doelstelling: “mensen in nood een passend thuis bieden”. Want een thuis is zoveel meer dan simpelweg “niet op straat slapen”. We kijken uit naar de concrete en pragmatische oplossingen, en zijn blij dat het college niet “een abstract visieproces” wil. We kijken reikhalzend uit naar de uitwerking daarvan in het tweede kwartaal van volgend jaar, en zijn blij dat de cliënten hierin worden meegenomen.

cf bHerontwikkeling locatie St. Jansstraat herhuisvesting VRIJDAG (raadsvoorstel 4 november 2020) (Bart Hekkema)

Dankuwel voorziter, drie korte punten. Ten eerste is onze fractie verheugd te lezen over het klimaatadaptief dak, daarvan onderstrepen we nogmaals het belang. Daarnaast lezen we ook een korte paragraaf over de woningbouw op het terrein. Is het mogelijk om in het verdere ontwerpproces uit te zoeken of het realiseren van sociale huurwoningen ook mogelijk is. Dan vragen we het college ook nog in te gaan op de punten van de Werkgroep Toegankelijk Groningen die ze maken in hun inspraakreactie? En dan met name als het gaat om de mindervaliden parkeerplaatsen.

cf eVerordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020 (raadsvoorstel 4 november 2020) (Bart Hekkema)

Ja dankuwel voorzitter, wij vragen ons af waarom het college er niet voor kiest om de individuele studietoeslag voor alle leeftijden gelijk te laten zijn. Een student met een medische beperking van 18 jaar oud heeft niet lagere leef- en woonkosten dan een student met een medische beperking van 23 jaar oud. We zouden als stad het goede voorbeeld kunnen geven en die bedragen gelijktrekken.

cf iVerordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert. (Bart Hekkema)

Dankuwel voorzitter, wat ons betreft willigt het college de vraag van de adviesraad in en blijft zij (schriftelijk) reageren op de adviezen van de adviesraad. Het college noemt dat een een 'onnodige verplichting en bureaucratische procedure' maar het lijkt ons goed om de raad ook te informeren over de adviezen.